Začiatkom júna banky zmenili úrokové sadzby na termínovaných vkladoch

Autor: redakcia
03.06.2024 (16:30)

Pozrite si, ktoré vklady budú úročené viac, ktoré menej a ktoré sú najvýhodnejšie na trhu.

Prima banka

Prima banka znížila úrokové sadzby na termínovaných vkladoch s viazanosťou 9 a 18 mesiacov o 0,2%. Aktuálne sadzby na termínovaných vkladoch v Prima banke sú:
viazanosť 1 rok 2,8%
viazanosť 2 roky 3,0%
viazanosť 3 roky 3,2%
viazanosť 4 roky 3,2%
viazanosť 5 rokov 3,2%
viazanosť 9 mesiacov - mimoriadna ponuka* 4,0%
viazanosť 18 mesiacov - mimoriadna ponuka* 3,6%
Tieto sazby platia ak v Prima banke máte zriadený aj Osobný účet. Ak účet v Prima banke nemáte, rátajte so sadzbami o 1% nižšími.

* Pri vkladoch s viazanosťou na 9 a 18 mesiacov je minimálny vklad 25 tisíc eur, bez Osobného účtu sú úročené len 0,01%-ným úrokom.

Slovenská sporiteľňa

Sporiteľňa zvýšila úrokové sadzby pri viazanostiach na 6 a 12 mesiacov, znížila pri viazanosti na 36 mesiacov a rozšírila možnosť terminovaných vkladov aj na viazanosť 3 mesiace. Pokiaľ máte v Sporiteľni účet a pravidelne investujete aspoň 20 eur mesačne, dostanete zvýhodnenú úrokovú sadzbu. V tabuľke sú uvedené obe sadzby - zvýhodnená i základná.
 
viazanosť zvýhodnená / základná sadzba
viazanosť 3 mesiace 3,0% / 2,5%
viazanosť 6 mesiacov 2,5% / 2,0%
viazanosť 1 rok 2,5% / 2,0%
viazanosť 2 roky 2,5% / 2,0%
viazanosť 3 roky 2,5% / 2,0%


Najvýhodnejšie termínované vklady - porovnanie

Banka Úroková 
J&T BANKA 3,6%
FIO banka 3,0%
UniCredit banka 3,0%
Privatbanka 3,0%
Porovnanie všetkých bánk pri všetkých viazanostiach nájdete tu.
 
Zdroj: úrokové sadzobníky bánk, Foto: Ivan Sedlák