Zdravý risk je soľou biznisu

Autor: redakcia: ProgressLetter
19.08.2010 (08:00)

A dobré informácie jeho základom

Na trhu nájdeme veľa kníh s kvetnatými názvami o tom, ako dosiahnuť úspech a bohatstvo. Aj ja som si ich zopár prečítala. V podstate všetky tvrdia, že najdôležitejšia je myšlienka a stačí jej veriť a všetko príde samo.
Netvrdím, že myšlienka nie je dôležitá. Myslím si však, že ležať s úžasnou myšlienkou na posteli a čakať, že sa stane zázrak, nestačí.
Podľa mňa je najdôležitejšie naozaj usilovne pracovať a začať myšlienku realizovať, obetovať voľný čas a bohužiaľ niekedy aj čas, ktorý patrí rodine. Určite je však dobré čítať aj tento druh literatúry, nakoľko môže pomôcť zvýšiť sebavedomie. Ale nedá sa dať jednotný recept pre všetkých. Dá sa určiť smer, ale svoju cestu si každý musí nájsť sám.

Rozhodnutie
Viackrát v živote sa mi stalo, že som zrejme riskovala viac ako by riskovali iní ľudia. Spravila som rozhodnutie a potom ma práve toto rozhodnutie donútilo konať a zmobilizovať všetky sily. Dokážete viac ako si myslíte. Máte nôž na krku a nemôžete cúvnuť. Musíte ísť dopredu a dať do toho všetko.
V hlave sa Vám začnú vynárať varianty, riešenia a možnosti, pretože už ste rozhodli. Neviem či je to správne, ale niekedy asi treba riskovať. Hop alebo trop.
Otvorila som firmu a nemala som ani jedného klienta, nevedela som z čoho budem žiť. Keď som ju otvorila a zostala bez pravidelného príjmu zo zamestnania, musela som začať konať. Najprv som pracovala takmer zadarmo, len aby klienti zistili, že mi môžu dôverovať a vždy sa na mňa spoľahnúť. Bola som vždy k dispozícii, pracovala som v noci, cez soboty, nedele, sviatky. Odišla som po siedmych dňoch z pôrodnice a na druhý deň som už bola u klienta aj s bábätkom a spracovávala daň z pridanej hodnoty. Bol termín a ja som predsa nemohla sklamať. Vždy som k povinnostiam pristupovala takto a prinieslo to ovocie. Celé portfólio klientov, ktorých dnes firma má, vzniklo len na základe odporúčaní a dobrých referencií.

Ešte príklad? Ok. Chcela som kúpiť firemné priestory, ale vybaviť úver pre mikropodnikateľa bolo nemožné. Napriek tomu som podpísala zmluvu na kúpu. Na účte boli peniaze akurát na preddavok.
A potom to už išlo, ako sa vraví aj „cez mŕtvoly“, proste už neexistuje iná možnosť len ten úver vybaviť. Už neriešite otázku, či mi dajú úver, táto možnosť už je neprípustná, už existuje len možnosť „áno“. Dáte do toho všetko a vždy sa dá nájsť riešenie. A tak to bolo veľa krát. Možno sa niekomu zdá, že je to nezodpovedné, ale čo si budeme hovoriť o systéme posudzovania podniku finančnými analytikmi v bankách. Keď to „nesedí“ do ich tabuliek, tak je samozrejme firma riziková a skóre nízke. V konečnom dôsledku mi však úver dali, ale keby ich alma mater vedela, že odporúčajú podnikateľom financovať dlhodobú investíciu krátkodobým úverom, možno by im aj diplom vzali.

Účtovníctvo je vlastne práca s informáciami
Úspešné podnikanie v dnešnej turbulentnej dobe si vyžaduje vynikajúce strategické, ale aj krátkodobé plánovanie, ktoré v kombinácii s pružným riadením môže zabezpečiť trvalý rast hodnoty podniku, zisk ako aj iné čiastkové ciele. K tomu, aby sa riadiaci pracovníci v malej či väčšej firme vedeli správne rozhodnúť, potrebujú relevantné informácie. Základom celej pyramídy je účtovníctvo a samozrejme aj iné interné a externé informácie.

V našej krajine bolo zvykom vnímať účtovníctvo ako nutné zlo, ktoré si vynútil štát. Z účtovníctva sa však dá získať, hlavne ak sa transformuje na manažérske účtovníctvo, obrovské množstvo informácií nielen o vlastnej spoločnosti, ale aj o obchodných partneroch. To si pravdaže vyžaduje, aby bolo vedené v súlade s platnou legislatívou, ktorá je značne rozsiahla a hlavne po vstupe SR do EÚ neustále sa prispôsobujúca európskym štandardom.

Je veľmi náročné obsiahnuť všetky zmeny a táto profesia si vyžaduje celého človeka, veľa štúdia vo voľnom čase a taktiež nevyhnutné roky praxe. Často krát podnikatelia chcú šetriť práve na účtovníkovi a pri výbere uprednostnia tzv. rýchlo preškolené zdravotné sestry a podobne. To či ušetrili či naopak, dokážu po niekoľkých menej či viac rokoch zhodnotiť najmä tí, ktorí si prešli daňovými kontrolami, alebo sa riadili nesprávne vedenými výstupmi z neprofesionálne vedeného účtovníctva.
Dobrý účtovník nie je len administratívny pracovník spracovávajúci prvotné doklady. Hlavne v malej firme je to ekonóm, poradca, mzdár i personalista v jednej osobe. Základnou myšlienkou mojej práce je, aby sa darilo môjmu klientovi, potom sa bude dariť aj mne.

Silvia BobockáKríza ako príležitosť
Obdobie hospodárskej krízy zasiahlo zrejme všetky subjekty podnikateľskej sféry a to či už primárne alebo sekundárne. Práve sekundárne ovplyvnila kríza aj moju firmu. Klienti mali problémy so zabezpečením objednávok, výškou obratu a neskôr s likviditou. V tomto období som sa zamýšľala nad riešením a využitím tejto situácie. Napriek tomu, že som doteraz nemala takmer žiadne skúsenosti s likvidáciou a konkurzom, ponúkla som spoluprácu právnej spoločnosti a konkurznému správcovi a začala som s novou sférou v rámci svojej činnosti. Vyžadovalo si to štúdium kompletnej legislatívy týkajúcej sa danej problematiky a opäť sa len učiť a učiť. Táto práca ma doviedla až k špecializovanému štúdiu v oblasti ohodnocovania majetku podnikov. A tu sa otvára ďalšia možnosť podnikania a to ako súdneho znalca v odvetví ekonomika.

Keďže som všade počúvala informácie o tom, že naša krajina veľmi nevyužíva čerpanie prostriedkov z európskych fondov, zisťovala som z akého dôvodu. Firmy a organizácie sa hlavne sťažujú na prílišnú administratívnu náročnosť a preto som ponúkla spoluprácu niekoľkým neziskovým organizáciám, pri spracovávaní rozpočtov a spracovávaní vyúčtovaní poskytnutých prostriedkov. Časom sa z tejto práce stáva veľmi zaujímavý druh obchodu, ktorý je prospešný pre všetky zúčastnené strany.

Ing. Silvia Bobocká
majiteľka SASIDA s.r.o.
bobocka@sasida.sk
www.sasida.sk

Recept na úspech
  1. Pracovať, pracovať, pracovať!
  2. Zaujímať sa o potreby klienta a snažiť sa, aby bol spokojný. Odbremeniť ho od povinností, ktoré ho „zdržujú“ v podnikaní.
  3. Nebáť sa učiť nové veci. Celý život sa treba vzdelávať, lebo pokrok a hlavne mladá generácia majú vysoké tempo.
  4. Riskovať, ale riadiť sa pritom šiestym zmyslom.

Spoločnosť SASIDA s.r.o. bola založená Ing. Silviou Bobockou v roku 2006 po dlhoročných skúsenostiach v odbore ekonomika, účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika, kde pôsobila ako živnostník od roku 1997. Spoločnosť tvorí tím skúsených a flexibilných odborníkov. Cieľom spoločnosti je poskytovanie vysokej kvality s maximálnou efektivitou pre klienta pri vynaložení čo najnižších nákladov.
Výsledkom pôsobenia spoločnosti SASIDA na slovenskom trhu sú desiatky spokojných klientov z rôznych sfér podnikania, najmä obchodu, producentskej a umeleckej činnosti, televízne spoločnosti, reklamné agentúry, advokátske kancelárie, developerské spoločnosti a zahraniční investori, importéri automobilov a servisné centrá, gastronomické a ubytovacie služby, profesionálni športovci a tréneri, neziskové organizácie a združenia.

Partneri projektu


ProgressLetter - manažérsky dvojtýždenník   COMM-PASS, poradenská a konzultačná spoločnosť
 Casper Media, komunikačná agentúra Slovenská obchodná a priemyselná komora 
 SAMP SASE, Slovenská asociácia malých podnikov  Mega&Loman, internet marketing specialist
SAF - Slov. asociácia podnikových finančníkov


 
Názory odborníkov
Nie je služba ako služba - nie je účtovník ako účtovník. Flexibilita, operatívnosť, otvorená myseľ a dynamika - to sú podľa mojich skúseností základy úspešnej spolupráce a spokojnosti klienta. Schopnosť hľadať riešenia aj tam, kde iní len myknú plecami a povedia „neviem - nedá sa“ je na nezaplatenie. Pri spojení s kvalitnými a profesionálnymi službami môžeme hovoriť o dlhodobom vzťahu s klientom. Inak je to len bublina, ktorá praskne hneď pri prvom nápore. Počas krízy to zažili mnohé firmy. Nič nie je zadarmo - kvalita má svoju cenu a úspech a spokojnosť klienta si treba zaslúžiť.

Ing. Marián Minárik
Executive Partner, COMM-PASS s.r.o.

V roku 2007 sme radikálne zmenili formu vedenia účtovníctva v našej spoločnosti z internej na externú. V tom čase sme sa obávali, či bude možné „outsourcingovo“ zabezpečiť všetky naše požiadavky. Spoločnosť SASIDA nám bola odporučená a po viac ako troch rokoch neľutujeme naše rozhodnutie. Vďaka spoločnosti SASIDA máme zabezpečené neustále informácie potrebné k okamžitému rozhodovaniu ako aj možnosť získať informácie o predchádzajúcom a predpokladanom vývoji. Nakoľko všetko, vrátane zastupovania spoločnosti, rieši spoločnosť SASIDA, môžeme sa naplno venovať podnikaniu, ktoré sa nám podarilo aj v období hospodárskej krízy stabilizovať a to aj vďaka spolupráci s našou účtovnou spoločnosťou.

Ing. Juraj Kiffusz
riaditeľ KLS, s.r.o.


Článok bol zverejnený vo vydaní časopisu Progressletter č. 14/2010. Prístup k celému vydaniu si môžete objednať tu.
 

Zdroj: ProgressLetter, Foto: ProgressLetter