Zisk Privatbanky za vlaňajšok presiahol 8 mil. eur

28.03.2019 (14:45)

V medziročnom porovnaní sa zisk banky znížil, avšak neplánuje z neho vyplácať dividendy a ponechá ho v spoločnosti.
Privatbanka dosiahla v minulom roku čistý zisk 8,43 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa zverejnených informácií znamená pokles o 10,7 %. Banka dosiahla podľa jej vyjadrení vo väčšine ukazovateľov hospodárske výsledky v súlade so stanoveným plánom, pričom plánovaný zisk po zdanení výrazne prekročila. Z minuloročného zisku neplánuje banka vyplácať dividendy a zisk chce ponechať v spoločnosti. Rovnako o zisku rozhodla aj vlani. Na tento rok si banka naplánovala, že dosiahne čistý zisk 8,9 mil. eur.

Najväčším zdrojom minuloročného zisku banky boli čisté úrokové výnosy, ktoré dosiahli 13,46 mil. eur pri medziročnom raste o 16 %. Počas roka pretrvávala podľa vyjadrení banky nízka úroveň trhových úrokových sadzieb, ktorej dôsledkom bolo zníženie úrokových sadzieb úverového portfólia a portfólia cenných papierov. Na strane pasív bol zároveň pokles úrokových sadzieb primárnych zdrojov.

Významnou mierou sa na dosiahnutom zisku banky podieľali podľa jej vyjadrení tiež čisté výnosy z poplatkov a provízií, ktoré dosiahli 11,6 mil. eur. Skončili približne na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim rokom, keďže medziročne narástli o 61 tis. eur. K celkovému zisku banky prispel taktiež čistý zisk z obchodovania s cennými papiermi a čistý zisk z devízových a derivátových obchodov. Tento dosiahol ku koncu roka 417 tis. eur.

Objem poskytnutých úverov ku koncu minulého roka dosiahol hodnotu 381,91 mil. eur a medziročne vzrástol o 12 %. Portfólio cenných papierov bolo na úrovni 216,78 mil. eur. Na strane pasív medziročne vzrástli záväzky voči klientom o 18 % na 547,64 mil. eur.
Počas roka je cieľom banky zachovať, prípadne čiastočne rozšíriť, produktovú ponuku pre bežnú klientelu, ktorej poskytuje služby cez siete regionálnych investičných centier a pobočiek. Zdroje od obyvateľstva predstavujú významnú časť zdrojovej základne bilančného biznisu banky. V roku 2019 banka plánuje pokračovať v predaji verejných emisií korporátnych dlhopisov pre retailovú klientelu.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák