Získaj 100 eur s ČSOB bankou


ČSOB banka pripravila akciovú ponuku pre nových klientov, v ktorej môžete získať 100 EUR. Splniť však treba veľa podmienok.

Podmienky a odmena

Pre získanie odmeny treba splniť viacero podmienok:
  • stanete sa novým klientom ČSOB v období od 02.05.2023 do 31.07.2023 (teda ku dňu 01.05.2023 ste nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah)
  • si zriadite ČSOB Smart účet v oddobí od 02.05.2023 do 31.07.2023 cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú apku ČSOB SmartBanking

Pre získanie peňažnej odmeny musíte zároveň splniť nasledovné podmienky:
Časť SmartSlužby+
40 Eur získate, ak využijete jednu zo služieb SmartSlužby+ v mobilnej apke ČSOB SmartBanking, ktorými sú IDS BK, ZSSK alebo ParkDots a zároveň realizujete úhradu aspoň za jednu menovanú službu prevodom z ČSOB Smart účtu za daný mesiac. Za každý mesiac, počas trvania kampane od 02.05.2023 do 31.08.2023, v ktorom splní uvedené podmienky, získa klient 10 Eur.

Kreditný obrat na ČSOB Smart účte
30 Eur získate, ak kreditný obrat na vašom ČSOB Smart účte bol min. 400 Eur (v 1 transakcii) v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) po dobu min. dvoch mesiacov od 2. 5. 2023 do 31.8. 2023. (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci jún, na priznanie bonusu je potrebné mať kreditný obrat na Smart účte min. 400 Eur po dobu min. 2 mesiacov v priebehu mesiacov jún, júl alebo august 2023.)

Pravidelné investovanie
30 Eur získate ak si zriadite nový Investičný program (t. j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 02. 05. 2023) a ak zrealizujete aspoň jednu platbu vo výške min. 15 eur zo svojho Smart účtu na investičné sporenie. Platba musí mať formu trvalého príkazu.

Trvanie

Akciová ponuka platí do 31.7.2023.
CSOB

Pozrite si aj ďalšie zľavy, ktoré ponúkajú v bankách.