Získajte k pôžičke od VÚB niektorú z odmien


Ak požiadate vo VÚB banke o pôžičku môžete získať odmenu, ktorú si "vytočíte na kolotoči odmien".

Získať môžete jedno z týchto zvýhodnení:

  • 50% zľavu z poplatku za poskytnutie VÚB pôžičky
  • 100% zľavu z poplatku za poskytnutie VÚB pôžičky
  • zľavu 1% z úrokovej sadzby
  • zľavu 2% z úrokovej sadzby
  • pôžičku s úrokom 4,9%
Ak získate odmenu vo forme zvýhodnených úrokov, musíte počas splácania splňať podmienky banky, inak vám nárok na odmenu zaniká. 
Podmienky: na účet vo VÚB si musíte posielať aspoň 2-násobok mesačnej splátky úveru, nesmiete byť v omeškaní so splácaním úveru a predčasné splátky môžete realizovať len za podmienok vopred určených bankou.

VUB

Pozrite si zľavy, ktoré ponúkajú ostatné banky