Zlá starostlivosť o zdravie v rodinách? Pozor, môže vás finančne zruinovať

07.04.2022 (14:00)

Dnešný Svetový deň zdravia odhaľuje, že naša zdravotná gramotnosť patrí k najnižším v Európe. V oblasti finančnej gramotnosti zas dosahujú Slováci len priemerné výsledky. Liekom na zdravý finančný rozpočet je pritom pravidelné sporenie, vytváranie finančnej rezervy, či refinancovanie dlhov s výhodnejšími podmienkami.

Zdravotná gramotnosť ľudí na Slovensku patrí medzi najhoršie v Európe, vyplýva to z najnovších dát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Neschopnosť starať sa o svoje zdravie pritom vedie k častejším návštevám lekára, čo zasa znamená väčšiu záťaž pre rodinné rozpočty.

Podľa prieskumu WHO v 17 európskych krajinách sa ako najsilnejší faktor nízkej zdravotnej gramotnosti – teda schopnosti starať sa o svoje zdravie – ukázal práve nedostatok peňazí v domácom rozpočte. Ďalšími dôležitými vplyvmi sú podľa štúdie ako nízky spoločenský status, tak aj nižšie vzdelanie idúce ruka v ruke s vyšším vekom. Zohľadňujúc tieto faktory tak Slovensko v hodnotení dosiahlo piate najnižšie hodnotenie, a to 69,7 zo 100 bodov. Priemerná hodnota v sledovaných európskych krajinách pritom predstavovala 76 bodov.

Hodnotenia zdravotnej gramotnosti vo vybraných krajinách (bodovaná škála 0-100)

zdrav_gramotnost

Ľudia, ktorí sa menej zaujímajú o zdravie, majú podľa štúdie viac chronických ochorení alebo horšiu kondíciu. Tiež im hrozí častejšie využívanie pohotovostných služieb spolu s pravidelným navštevovaním lekárov a špecialistov. Alarmujúce sú aj zistenia Štatistického úradu SR, podľa ktorých je priemerná dĺžka PN-ky z dôvodu choroby 42,59 dní ročne. V prípade nízkopríjmových domácností, slobodných rodičov či drobných živnostníkov môže byť takýto výpadok zo zamestnania neúnosný.

„Preto je mimoriadne dôležité zaoberať sa dôslednou revíziou príjmov a výdavkov a tvoriť si finančnú rezervu tak, aby zohľadňovala aj horšie časy v podobe zdravotných komplikácií alebo dlhšej práceneschopnosti. Ideálna výška, ktorú by sme si mali mesačne odkladať na takéto účely je 10 % výplaty. Optimálna suma úspor je pritom aspoň 6-násobok mesačných výdavkov,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank. Podľa jej slov je vhodné vytvoriť si s týmto účelom trvalý príkaz, čím si zabezpečíme pravidelnosť takéhoto sporenia.

Ak je rodina zaťažená viacerými úvermi, je dobré zvážiť možnosť ich refinancovania, ktorá aj pri malom rozdiele v úrokových sadzbách môže priniesť nemalé úspory. Ušetrená suma môže následne pomôcť pri tvorbe potrebnej rezervy. „Zdravá kondícia osobných financií pritom vedie k znižovaniu finančného stresu, a tým aj väčšej psychickej pohode, ktorá sa odzrkadľuje na našom zdraví. Sú to prepojené nádoby“, dodáva Gáliková.
 
Zdroj: 365 banka, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com