Zmeny v sadzobníku poplatkov Fio banky od 9.2.2017

Autor: redakcia Banky.sk
16.12.2016 (16:00)

Nový sadzobník nadobúda účinnosť 9. februára 2017. Vo vzťahu k zmluvám uzavretým od 9. decembra 2016 platí dňom uzatvorenia zmluvy.
Bezhotovostný platobný styk

  • Banka zriaďuje nový poplatok za "odoslanie doplňujúcich informácií k platbe z účtu (na žiadosť klienta) vo výške 10 € vrátane DPH + poplatky sprostredkujúcich bánk. Tie obvykne nepresiahnu ekvivalent 80 USD.

Ostatné medzinárodné odchádzajúce platby

Pri prevode s platobnou podmienkou OUR banka upresňuje dôsledky jej použitia nasledovne: 
  • Odosielateľovi je samostatne účtovaný poplatok podľa cenníka, príjemca obdrží celú odoslanú čiastku; pri tejto platbe je aj napriek zvolenej poplatkovej dispozícii OUR možné, že príjemca neobdrží odoslanú platbu v plnej výške (čiastka môže byť znížená o poplatky sprostredkujúcich bánk a bankou príjemcu) a zvolenej mene, napr. z dôvodu, že korešpondenčné banky budú k platbe pristupovať ako k platbe s dispozíciou SHA alebo vykonajú konverziu do národnej meny; s ohľadom na platobný styk mimo EU/EHP alebo v mene odlišnej od meny krajiny EU/EHP banka za takto realizované transakcie nezodpovedá.

Platobné karty

K platobným kartám banka ponúka možnosť dohodnúť si doplnkové poistenie:
 Cestovné poistenie (Standard / Exclusive / Gold)*  1,50 € / 3,50 € / 4,50 €
mesačne
 Poistenie krádeže/straty (Basic / Classic / Extra) 0,4 € / 1 € / 2 € 
mesačne
 Poistenie právnej ochrany D.A.S (Mini / Štandard)  20 € / 40 €
ročne

* Poistná ochrana platí pre držiteľa karty + jednu ďalšiu dospelú osobu a maximálne tri deti do 18 rokov.


Výpisy z účtov

  • banka ruší minimálnu a maximálnu výšku poštovného za zaslanie štandardného  alebo mimoriadne výpisu v papierovej podobe alebo iných zákazníkom vyžiadaných dokumentov zaslaných poštou v rámci alebo mimo SR. Poštovné sa riadi Cenníkom Slovenskej pošty, a.s.
  • banka zriaďuje príplatok za štandardný / mimoriadny výpis z účtu v listinnej podobe dlhší ako 100 strán vo výške 16 € vrátane DPH. 

Sankčné poplatky

  • Zmluvná pokuta za omeškanie so splácaním spotrebiteľského úveru sa znižuje z 10,1 % p.a. na 10 % p.a. z neoprávneného debetného zostatku.

Fio banka
Zdroj: Fio banka, Foto: Ivan Sedlák