Zmeny v sadzobníku poplatkov Poštovej banky od 3.8.2015

Autor: Nina Kusá
03.08.2015 (15:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny týkajúce sa vkladových produktov.
Poštová banka s príchodom augusta aktualizovala svoj Cenník služieb pre občanov a predstavila tak verejnosti nové vkladové produkty.Na výber máte teraz okrem Termínovaného vladu, Zlatej vkladnej knižky či Zlatého vkladu tieto novinky:
  •  Dobré sporenie REZERVA dobrésporenie
  •  Dobré sporenie ISTOTA
  •  Dobré sporenie INVESTÍCIA

Dobrésporenie REZERVA

Dobrésporenie REZERVA je bez viazanosti a jeho zriadenie, vedenie ani zrušenie neplatíte. Povinný mininálny vklad a zostatok je 10 € a vklady a výbery možno realizovať kedykoľvek. Dobrésporenie REZERVA si môžete navyše ľubovoľne pomenovať. K tomuto vkladovému produktu ponúka banka trojo úrokových sadzieb:

1)     Základnú úrokovú sadzbu

2)     Zvýhodnenú úrokovú sadzbu

3)     Zníženú úrokovú sadzbu

Základnú úrokovú sadzbuvo výške 0,50 % získavate bez nutnosti založenia a využívania Dobrého účtu. Touto sadzbou sa však budú vaše peniaze úročiť i v prípade, ak síce vlastníte Dobrý účet, ale nesplnili ste jednu alebo viac podmienok a zároveň váš zostatok na účte dobrésporenie REZERVA bude menší ako 10 €.

Podmienkou pre získanie Zvýhodnenej úrokovej sadzby 1,00 % (maximálne na 2 účtoch dobrésporenie REZERVA) je aktívne využívanie Dobrého účtu a to:

  •   na Dobrý účet pošlete mesačne príjem aspoň 200 €
  •   urobíte minimálne 3 debetné transakcie z Dobrého účtu
  •   vlastníte platobnú kartu alebo aktívne využívate Internet banking
Znížená úroková sadzba 0,01 % sa uplatní, ak v danom mesiaci váš zostatok na účte bude znížený bez ohľadu na splnenie podmienok aktívneho využívania Dobrého účtu.


Dobrésporenie ISTOTA

Dobrésporenie ISTOTA je sporenie s viazanosťou na 10 rokov s garanciou úrokových sadzieb počas celej doby viazanosti. Jeho zriadenie aj vedenie je zadarmo a máte možnosť si ho pomenovať podľa vašich predstáv. Môžete si založiť dlhodobé sporenie pre svoje deti alebo na prilepšienie k vlastnému dôchodku s garanciou výnosu. Povinný mininálny vklad a zostatok je 10 €.

Dobrésporenie ISTOTA bude v kalendárnom roku úročené Zvýhodnenou úrokovou sadzbou 2,50 % za podmienky, že v každom kalendárnom mesiaci sledovaného roka bude na dobrésporenie ISTOTA pripísaný vklad od 10 € do 500 €. Aby bolo vaše sporenie bez starostí, ideálne riešenie je trvalý príkaz aspoň v hodnote 10 € mesačne. Budete sporiť pravidelne a získate zvýhodennú úrokovú sadzbu.

V prípade nepravidelného sporenia alebo zostatku nad 100 000 € bude dobrésporenie ISTOTA úročené základnou úrokovou sadzbou 1,25 %.


Dobrésporenie INVESTÍCIA

Dobrésporenie INVESTÍCIA je kombináciu sporenia a investovania. Cieľová suma, doba sporenia, frekvencia aj výška investície určenej na sporenie sa skladá presne podľa vašich potrieb.

PB
Zdroj: Poštová banka, Foto: Ivan Sedlák