Zmeny v sadzobníku poplatkov Privatbanky od 1.4.2017

Autor: redakcia Banky.sk
14.02.2017 (14:00)

Zmeny v sadzobníku Privatbanky sa týkajú najmä poplatkov súvisiacich s debetnými kartami, vkladnými knižkami i platobnými operáciami.

Vkladné knižky

Banka môže pri požiadavke na predčasné zrušenie vkladných knižiek odpustiť sankčný poplatok, ak klient prevedie celý zostatok predčasne zrušenej vkladnej knižky na vkladový produkt Privatbanky, a.s. s rovnakou alebo dlhšou lehotou viazanosti.

Platobné operácie

Príplatok za platobné operácie v menách krajín EHP v rámci krajín EHP - inštrukcia OUR sa zvyšuje, a síce:
  • platobná operácia do 12 000 € (alebo ekvivalent v cudzej mene) - z 20 € na 25 €
  • platobná operácia od 12 500,01 € (alebo ekvivalent v cudzej mene) - zo 40 € na 50 €

Elektronické bankovníctvo

Od 1. apríla 2017 Privatbanka nebude spoplatňovať službu Home Banking a s ňou súvisiace poplatky, ako sú zrušenie služby (232 €), čítačka čipových kariet (132 € + DPH), čipová karta (8 €), reinštalácia modulu/odblokovanie na žiadosť klienta v mieste klienta (33 € + DPH)

Platobné karty 

MasterCard Standard a MasterCard Gold
 
Ujednotila sa výška poplatkov za expresné vydanie karty do 48 hodín a expresné vygenerovanie PIN do 48 hodín. Banka už neberie do úvahy miesto prevzatia karty/PINu. Pri doručení v Bratislave sa totiž náklady kuriérkej služby doteraz neúčtovali.
Aktuálne poplatky:
  • expresné vydanie karty do 48 hodín: 50 € + náklady kurierskej služby
  • expresné vygenerovanie PIN do 48 hodín: 20 € + náklady kurierskej služby
Privat banka
Zdroj: Privatbanka, Foto: Ivan Sedlák