Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Áno
„ÁNO. Je viac ako samozrejmé, že podnikanie bánk je rovnako podnikaním ako každé iné. Nie je dôvod prijímať - okrem zmysluplnej regulácie - akékoľvek ochranné stíty pred banky. Stále však treba mať na pamäti, že ani tento krok nie je spásonosný a nevyrieši všetky schyzofrenické pozície bánk na finančom a iných trhoch.“