Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.,
Rudolf Autner pochádza z Bolerázu (okr. Trnava). Vyštudoval SVŠT (dnes STU) v Bratislave a University of Chicago v USA. Od roku 1991 pracoval v rôznych pozíciách v Slovenskej sporiteľni. V rokoch 1993-95 bol štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR. Neskôr sa stal členom predstavenstva ČSOB v Prahe odkiaľ v roku 1999 odišiel na pozíciu riaditeľa Ernst & Young Consulting. V roku 2001 založil a stal sa predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom Slovenskej ratingovej agentúry, neskôr European Rating Agency. Často publikuje doma aj v zahraničí.