Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Áno
Určite áno vo všetkých oblastiach podnikania sa dopady nesprávnych rozhodnutí znášajú so všetkými dôsledkami. Prečo by banky mali byť výnimkou.