Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,

Peter Mihók pochádza z Topoľčianok. Vyštudoval zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej. Po škole pracoval v Československej obchodnej komore. Pôsobil aj ako obchodný pridelenec československého veľvyslanectva v Maroku. V 80. rokoch sa stal riaditeľom útvaru komerčnej politiky a integrácie v bratislavskej Inchebe. Na začiatku 90. rokov pracoval na Úrade vlády. Od roku 1992 je predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Pôsobí aj ako viceprezident Eurochambres v Bruseli, podpredseda Svetovej komorovej federácie WCF a člen riadiaceho výboru Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.