Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Efektívna konkurencia a ochrana spotrebiteľa by mali patriť určite medzi priority EÚ, oblasť bankových služieb nevynímajúc. Zavedenie jednotného balíka služieb by mohlo pomôcť pri komoditných produktoch ako napr. bežné účty, platby a pod. Avšak, v prípade investičných a úverových produktov, ktoré by mali čo najvernejšie kopírovať individuálny profil každého klienta, neverím, že by takéto opatrenie mohlo pomôcť. Práve naopak, myslím že EÚ by mala venovať oveľa viac pozornosti kvalifikovanosti finančného poradenstva, ktoré je poskytované klientom.