Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory, Deloitte Advisory

Branislav Zlatý vyštudoval Fakultu financií, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Macquarie University v Sydney, kde získal titul Master of Commerce in Accounting and Finance. Počas štúdia v Sydney pracoval v spoločnosti Aspect Huntley ako asistent pre akciové analýzy a výskum. Od roku 2004 sa v rôznych pozíciách venoval korporátnemu bankovníctvu so zameraním na financovanie veľkých podnikov pre dcérsku spoločnosť Citigroup v Bratislave a pre Halifax Bank of Scotland v Londýne. V roku 2008 sa stal manažérom pre investičné bankovníctvo vo Wood & Company v Bratislave. Dnes pôsobí ako manažér v spoločnosti Deloitte Advisory.