Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Nie
Nie. Je to zbytočný nápad, ďalší v poradí. Európska komisia sa začína správať ako štátna plánovacia komisia. Ten experiment však nedopadol velmi dobre.