Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Určite nie. Aj v rámci EÚ je potrebné udržať pozitívne konkurenčné prostredie a nie ho likvidovať. Naviac každá krajina má svoje osobitosti aj v oblasti finančných služieb a uniformita je nielen v tomto prípade
veľmi riziková.