Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Áno
Áno, myslím si, že takéto zvyšovanie je pravdepodobne dočasné a je skôr premietnutím posledného zvýšenia úrokových sadzieb ECB a nie konkurenčnou cenovou vojnou v pravom zmysle slova.