Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Neviem
Je ťažké presne odhadnúť rozsah strát, ktoré budú sukromní investori musieť niesť, avšak s najväčšou pôjde výrazne vyšší podiel ako 21% schválených lídrami Eurozóny. Snahy o riadenú reštrukturalizáciu zrejme povedú aj k predĺženiu splatností jednotlivých gréckych dlhopisov, čím by sa mala korigovať výška potrebného „haircut-u“. Rekapitalizácia bude nevyhnutná v každom prípade.