Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Áno
Každá krajina má svoje limity, platí to aj pre Taliansko. Verím, že táto krajina nebude musieť prejsť gréckym očistcom v rovnakej podobe.