Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nemyslím si, že vytvorenie nového bankového subjektu by bolo rozhodujúcou pridanou hodnotou pre živnostníkov a malých podnikateľov. Okrem tradičných komerčných bánk má štát k dispozícii napr. SZRB, Eximbanku prostredníctvom ktorých dokáže realizovať podporu malého a stredného podnikania. Vnímam, že existuje určitý priestor pre vytvorenie nových podporných programov pre začínajúcich podnikateľov a nové projekty, ale aj napriek tomu nevidím dôvod prečo by bolo potrebné zakladať nové inštitúcie.