Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nie, nemyslím, že financovanie bánk by malo byť tou najkritickejšou oblasťou, keďže ECB výrazne zredukovala toto riziko tým, že poskytla európskym bankám takmer €500 mld. na trojročné obdobie. Skôr si myslím, že najbližšie bude konsolidačné so zameraním na posilnenie kapitálovej pozície a riešením problematických aktív obsiahnutých v portfóliách bánk. Z dlhodobého hľadiska vyvstáva otázka ako optimalizovať nákladový model a zvýšiť dosahovanú výnosnosť na kapitál bánk.