Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Neviem
Malé krajiny sú vždy nástrojom ekonomicko-politických záujmov veľkých hráčov. V tomto prípade sa takýmto nástrojom stal Cyprus. Na jednej strane je členským štátom Európskej únie a jeho obyvatelia platia eurom, na strane druhej je však práčkou peňazí pre Rusko. A práve s Ruskom realizuje stredomorská krajina najvyšší objem investícií. Je to teda najmä otázka geopolitického vplyvu. Rusko len tak ľahko neodpustí Európskej únii zdanenie cyperských bánk. Ktorá ďalšia krajina sa dostane do problémov, je otázne. Môže to však byť Malta, ktorá ma „voľnejší“ režim ako štandardné krajiny eurozóny.