Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne,
Imrich Béreš sa narodil v Ružomberku. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Do roku 1991 pôsobil v kultúre. Neskôr bol výkonným riaditeľom spoločnosti M&A Bratislava a riaditeľom sekretariátu a protokolu Kancelárie prezidenta SR. V bankovníctve pôsobí od roku 1994. V rokoch 2001 - 2003 sa aktívne venoval politike ako poslanec parlamentu na jeseň 2003 sa však vrátil do bankovej sféry. Od 1. septembra 2003 bol prokuristom Prvej stavebnej sporiteľne a od 1. februára 2004 je predsedom jej predstavenstva. Už druhé volebné obdobie je členom prezídia Slovenskej bankovej asociácie.