Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Neviem
Išlo v prvom rade o politické rozhodnutie za účelom udržať eurozónu pokope a zabrániť šíreniu paniky. Ak sa však už lídri menovej únie rozhodli pre záchranu, mala byť urobená tak ako v predchádzajúcich prípadoch. Teda bez participácie držiteľov vkladov alebo majiteľov bankových dlhopisov. Ich spoluúčasť vytvára precedens, že v prípade problémov ďalších krajín by sa mohlo postupovať rovnako, čo podkopáva dôveru investorov v eurové aktíva a bankový systém. Potenciálne problémy by mohli vzniknúť za istých okolností najbližšie v Slovinsku.