Oyvind Oanes

generálny riaditeľ ZUNO
pre Slovensko a Česko
Odpoveď: Nie
Na bankový sektor je už dlhodobejšie vyvíjaný tlak, čo je dôsledok situácie na finančných trhoch. Navyše nielen Európska únia, ale aj samotné vlády prijímajú opatrenia, ktoré sa prejavujú aj na ich hospodárení. Aj vzhľadom na nedávne udalosti na Cypre, v Španielsku alebo Grécku - niet sa čomu čudovať. V praxi ide o bolestivé prehodnocovanie nákladov bankových inštitúcií a racionalizačné kroky. Ak dnes banky dobre nastavia svoju politiku, negatívne čísla nemusia byť realitou. Budú však musieť pristúpiť k väčšej transparentnosti, najmä pokiaľ ide o ceny.