Oyvind Oanes

generálny riaditeľ ZUNO, pre Slovensko a Česko
Oyvind Oanes vyštudoval marketing na Univerzite v Paisley, v Škótsku. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával množstvo manažérskych funkcií v odvetví bankovníctva a finančných služieb. Najdlhšiu časť svojho doterajšieho pracovného života strávil v GE Money Bank, kde počas 10 rokov zastával riadiace funkcie v Nórsku, Švajčiarsku a Rusku. Pred svojím nástupom do ZUNO Bank pracoval ako generálny riaditeľ v rakúskej banke BAWAG PSK, kde zodpovedal za marketingové a produktové riadenie, bol členom Výkonného výboru pre retailové bankovníctvo a pôsobil tiež ako predseda dozornej rady. Momentálne pôsobí nielen ako riaditeľ marketingu a člen predstavenstva banky, ale aj ako generálny riaditeľ za Slovensko. Oyvind Oanes sa narodil v Nórsku, hovorí plynule po anglicky, nemecky, nórsky a francúzsky. Medzi jeho záľuby patrí najmä lyžovanie a trávenie času s rodinou.