Ako sa dá cez banku investovať

Autor: Andrej Dorič
13.05.2013 (07:00)

Ak vám nestačia úroky na termínovanom či sporiacom účte, a chceli by ste na svojich peniazoch zarobiť viac, môžete cez banku aj investovať. Rátajte aj s rizikom straty. 

Banky na Slovensku ponúkajú niekoľko foriem investovania. Medzi základné investičné produkty pre fyzické osoby patrí nákup dlhopisov (firemných či štátnych), podielových listov či akcií a zlata. Firmám a klientom privátneho bankovníctva vedia banky ponúknuť aj investovanie do investičných certifikátov (rôzne druhy derivátov), či do rôznych štruktúrovaných produktov.

Ak ste konzervatívny investor a chcete mať isté garancie výnosu, môžete si v banke kúpiť jej hypotekárne záložné listy (HZL). Môžete na nich zhodnotiť vaše peniaze na dlhšie obdobie (3 až 5 rokov) pri nižšej miere rizika ako majú tradičné bankové dlhopisy. Hypotekárne listy sú štandardný bankový produkt a môžete ich rýchlo predať za trhovú cenu bez sankčných poplatkov. HZL sú kryté hypotekárnymi úvermi poskytnutými bankou, v ktorej ste ich kúpili. Vo všeobecnosti je sú HZL považované za málo rizikové investičné nástroje.

Dlhopisy a zlato

Ak máte radi vyššie riziko a chceli by ste aj vyššie výnosy, môžete cez banku investovať do dlhopisov. Ide v podstate o cenné papiere, kde sa vám dlžník či emitent zaviaže, že vám po čase splatí investované peniaze aj s úrokmi. Dlhopisy v sebe nesú riziko emitenta. Ak sa mu darí, zarobíte, ak nie, môžete stratiť časť peňazí alebo aj všetko. Tí, čo nakúpili dlhopisy Grécka, by o tom vedeli rozprávať.

Výnosy dlhopisov závisia od situácie na medzibankovom trhu úrokových sadzieb, od dĺžky splatnosti dlhopisov a od rizikových prirážok emitenta cenných papierov. Vo všeobecnosti platí, že rizikovejší emitenti ponúkajú vyššie výnosy dlhopisov.

Investovanie do zlata je ďalší spôsob ako môžete zhodnotiť svoje peniaze. Zlato sa aj používa ako investičný nástroj na rozloženie rizika zo štandardných typov investícií. Jeho nevýhoda je v tom, že je málo likvidné, teda nedá sa hneď speňažiť. Na druhej strane má stabilnejšiu hodnotu ako iné druhy investičných produktov.

Neprehliadnite:

Kolektívne investovanie

Pri investovaní do podielových fondov by ste si mali najprv ujasniť svoj vzťah k riziku a časový horizont investovania. Nebuďte prekvapený, keď od vás banka bude chcieť minimálny vklad, ktorý závisí od konkrétneho podielového fondu. Pri tomto druhu investovania sa oplatí aj rozkladať riziko straty a to tak, že peniaze vložíte do konzervatívnejších fondov s nižším, ale istejším výnosom, ale aj do rizikovejších fondov, ktoré vám prinesú vyšší, ale neistý výnos. Pri podielových listoch sa zaujímajte aj o poplatky a ich dostupnosť.

Cez banku môžete nakúpiť aj akcie firiem. Aj pri nich výnos záleží od úspechu emitenta, teda firmy, ktorá ich vydáva. Keď sa jej darí, dostávate dividendy, ak nie, cena jej akcií padá a s ňou a hodnota vašej investície.

Bez ochrany, ale s daňou

Pri investovaní cez banku by ste mali vedieť aj to, že investičné produkty nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Teoreticky preto môžete prísť o všetko, čo ste do investovania vložili a nikto vám to nenahradí.

Tiež sa nezabudnite banky spýtať, aké podmienky musíte splniť pri investovaní. Väčšina bánk vyžaduje, aby ste mali ako majiteľ cenných papierov otvorený aj bežný účet  k majetkovému účtu cenných papierov. Výnimka je pri vlastníctve podielových listov, kde na vám stačí aj účet v inej banke.

Napokon nezabúdajte, že všetky výnosy vám ešte zdaní štát. Úrokový výnos z domácich dlhopisov a kapitálový výnos z domácich podielových listov podlieha zrážkovej dani, ktorú vám strhne vaša banka.

Ak ste však získali kapitálový výnos napríklad z nákupu akcií alebo dlhopisov za nižšiu cenu a ich následného predaja alebo splatenia za vyššiu cenu, musíte tento príjem zahrnúť do svojich daňových príjmov v ročnom zúčtovaní dane z príjmu fyzických osôb.
 
Foto: BANKY.sk