Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Áno
V súčasnej situácii sú napriek uvoľnenej menovej politike inflačné tlaky nízke. Ide o dôsledok pokračovania recesie eurozóny so slabým dopytom. Príčinou je tiež opatrnosť bánk poskytovať úvery.
Znamená to, že lacné peniaze sa nedostávajú do reálnej ekonomiky, kde by mohli vytvárať inflačné hrozby.
ECB by pritom aktuálne mierny rast cien privítala, keďže inflácia je v súčasnosti nižšia ako je cieľ ECB, ktorý stanovuje úroveň pod, ale blízko dvoch percent.