Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
"Zavedenie záporných sadzieb na depozitá by sa priamo dotklo najmä bánk obchodujúcich na medzibankovom trhu. Je možné predpokladať, aj podľa skúseností z Dánska, že banky by záporné sadzby na vklady svojich klientov nepreniesli. Mohlo by však dôjsť k ďalšiemu poklesu úrokových sadzieb vkladových produktov, najmä pri krátkodobých viazanostiach."