Oyvind Oanes

generálny riaditeľ ZUNO
pre Slovensko a Česko
Odpoveď: Áno
Úvahy ECB prijať negatívne depozitné sadzby vychádzajú z predpokladu, že nízke úroky budú stimulovať rozvoj ekonomiky krajín eurozóny. Kým tento krok môžeme vo všeobecnosti považovať za pozitívny pre tie korporácie, ktoré potrebujú čerpať úvery, na úročenie úspor to bude mať opačný efekt.