Oyvind Oanes

generálny riaditeľ ZUNO
pre Slovensko a Česko
Odpoveď: Áno
Myslím si že je to určitým spôsobom aj jedno, aj druhé. Niektoré banky stále majú očividné problémy s kvalitou svojho úverového portfólia, avšak je to najmä kvôli obchodným zmluvám uzatvoreným pred finančnou krízou. Ostatné banky sa nepochybne zlepšujú. Poukazuje na to ich povzbudivý vývoj, ktorý je v súlade s celkovým zlepšením ekonomického prostredia v Európe.