Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Nie
Slovenské banky sú dlhodobo zdravé. Okrem jednej nemala žiadna iná z nich problémy pri stresových testoch. Všetky obstáli uspokojivo. Preto sa nedá predpokladať obdobný postup, ako v prípade niektorých bánk v iných krajinách Európskej únie. Som presvedčený, že slovenské banky na jar oslovia klientov novými úverovými akciami, ktoré rozhýbu výrobu, obchod a celú ekonomiku.