Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Myslím, že kvalita a výška kapitálu slovenských bánk je vysoká, pričom prevyšuje odporúčanie NBS. Banky zároveň nemajú na svojich bilanciách veľa problémových aktív. Preto nepredpokladám, že by mali obmedzovať poskytovanie úverov. Práve naopak, dúfam v oživovanie ekonomiky a pokles neistôt. Ten by mal postupne zlepšiť dostupnosť úverov pre uvoľnenie úverových štandardov, najmä v prípade podnikového sektora. Domácnosti by k nim mali mať naďalej dobrý prístup aj pre stabilný trh nehnuteľností a nízke agregátne zadlženie.