Kam investovať päť alebo 20 tisíc eur

Autor: Andrej Dorič
30.05.2014 (12:30)

Ak preferujete mierne riziko, ale vyšší výnos investujete do podielových fondov s podielom akcií úspešných firiem. Na dlhodobejšiu investíciu sa hodia dlhopisy aj nehnuteľnosti.  
 
BANKY.sk zisťovali vo viacerých bankách kam by radili investovať 5 tisíc alebo 20 tisíc eur. Namodelovali sme dvoch klientov, ktorí majú rôznu výšku voľnej hotovosti, iný vzťah k riziku a rozdielny invetičný horizont. Spoločne majú iba to, že obaja chcú zarobiť viac ako 1% či 2%, ktoré banky v súčasnosti ponúkajú sporiacom účte či termínovanom vklade. 

Prvý klient by chce investovať 5 tisíc eur v horizonte 3 až 5 rokov, preferuje mierne riziko, ale chcel by výnosy vyššie ako na bežných termínovaných vkladoch aspoň 2% ročne.

Podielové fondy s akciami


Pri tomto profile a dĺžke investovania by Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB banky odporúčala investovanie do podielových fondov. Konkrétne by ste mohli vložiť peniaze do zmiešaných fondoch s nízkym podielom akcií alebo do zmiešaných fondoch obmedzujúcich pokles (Archipely). Aj keď táto forma investovania je relatívne bezpečná Eliášová pripomína, že aj tu je riziko, že môžete skončiť v miernej strate, preto radí vaše finančné prostriedky diverzifikovať - teda rozložiť do viacerých produktov. 

Podobne do fondov s akciami radí investovať aj Zuzana Kardelisová, PR špecialistka spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne.

„Pri investičnom horizonte 3 - 5 rokov sú pri požadovanom očakávanom výnose vhodné riešenia v ktorých je zastúpených maximálne 30 % akcií ako napríklad ŠIP Balans (Šikovný investičný program) aleboSPORO Aktívne portfólio,“ dodáva.

Na druhej strane Pavel Jánošík, senior dealer Sberbank Slovensko, radí vložiť peniaze do 5-ročného štátneho dlhopisu konkrétnej krajiny - Portugalska. 

„Krajina je členom eurozóny, takže odpadáva kurzové riziko. Okrem toho Portugalsko v máji vystúpilo zo záchranného programu. Existuje teda perspektíva, že hospodárstvo sa bude vyvíjať, čo poskytne relatívne slušnú istotu vyplatenia dlhopisu,” vysvetľuje odporúčanie Jánošík. 

Neprehliadnite

Akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti


Druhý modelový klient, by chcel investovať 20 tisíc eur a je ochotný sa ich vzdať na 5 až 10 rokov, pričom preferuje vyššie riziko, ale zato by chcel výnosy vyššie ako 3% ročne.

V ČSOB banke by ste si mohli zvoliť diverzifikované portfólio (regionálne alebo sektorovo), ktoré obsahujeakcie, akciové a dlhopisové fondy prípadne nehnuteľnosti. 

„Základ by mohli tvoriť fondy zamerané na dividendové akcie či podielové fondy zamerané na globálne akcie. V obmedzenej miere (kvôli vyššej rizikovosti a volatilite) by súčasť portfólia mohli tvoriť akciové fondy zamerané na krajiny juhovýchodnej Ázie či dlhopisové fondy zamerané na dlhopisy s vysokým výnosom v cudzích menách a americkom doláre,“ vymenúva Eliášová. 

Z konkrétnych titulov by ste si v tejto banke mohli vybrať Štruktúrovaný fond Horizon CSOB Svet s High Tech bonusom 1, kde by ste vložili peniaze do veľkých svetových firiem a spoločnosti v oblasti informačných technológií a internetového obchodu. 

„Pri splatnosti bude vyplatených 95% pôvodnej investície plus výnos do výšky 70% participácie na raste koša kvalitných akcií. Okrem toho môže klient získať dodatočný bonus 5 %, ktorý je naviazaný na úspešný vývoj akcií z oblasti informačných technológií a internetového obchodu,” dodáva Eliášová.

Podobne do akcií veľkých a úspešných firiem odporúča investovať aj Jánošík zo Sberbank. Zvážiť by ste mali blue chip (najkvalitnejšie akcie) akcie firiem s dobrou dividendovou históriou ako sú BMW, Bayer alebo Henkel či Sanofi. 

V Slovenskej sporiteľni pri investičnom horizonte 5 rokov je pri požadovanom očakávanom výnose nad 3% by ste mohli zainvestovať do podielového fondu s podielom akcií do 50 % - ŠIP Aktív. Ak chcete dlhší horizont 7-10 rokov už je možné investovať do akciového fondu s podielom akcií až 100 % - SPORO Fond maximalizovaných výnosov.
Foto: BANKY.sk