Investovať cez podielové fondy môžete aj s malou sumou

Autor: Andrej Dorič
03.06.2014 (17:00)

Podielové fondy vám umožnia podieľať sa na kolektívneho investovaní aj s malým finančným obnosom.  
 

Pri investovaní do podielových fondov (PF) si kupujete podiel (vo forme podielového listu) na spoločnej väčšej investícii do akcií či dlhopisov. Investovať do podielových fondov môžete buď jednorazovo formou vkladu, alebo pravidelnými čiastkami, ktoré nemusia byť veľké.

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expert na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér,“ vysvetľuje Katarína Sásiková, riaditeľka privátneho bankovníctva J&T Banky v našej poradni.

Zuno pasik ucet1

Výhody podielových fondov


Výhodou podielových fondov je ich vysoká likvidita, to znamená, že svoj podiel vo fonde je možné kedykoľvek predať. To sa týka najmä otvorených podielových fondov, kde vaše peniaze nie sú viazané na určitý čas, na rozdiel od termínovaných vkladov.

Sásiková odporúča aj pri týchto fondoch dodržať minimálny investičný horizont, aby ste neprišli o peniaze a výnos. Kolektívne investovanie do fondov umožňuje aj diverzifikáciu rizika medzi viacero typov aktív pri nízkych nákladoch.

Ich výhodou je nízka minimálna suma, ktorú musíte investovať. V prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky môžete napríklad v dlhopisovom fonde Koruna investovať už od sumy 15 eur.

Výška minimálneho vkladu sa líši v závislosti od podielového fondu,” dodáva Lenka Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky.

Neprehliadnite

Aké ročné výnosy môžete čakať


Výnosy z investícii v PF závisia od jeho charakteru a zloženia aktív v ňom. Ak máte fond zameraný na akcie, budú vaše príjmy vyššie ako pri fondoch, ktoré investujú iba do dlhopisov.

Najvyššiu výkonnosť pre tento rok očakávame od fondov, ktoré majú možnosť investovať do akcií,“ tvrdí Lendacká z Poštovej banky.

Konzervatívne fondy na kratšie investičné obdobie vám v Poštovej banke môžu zarobiť okolo 2% – 2,5 % ročne. Na druhej strane dynamické fondy, ktoré investujú do dlhopisov, akcií, nehnuteľností či komodít môžu zarobiť aj 6 % ročne. Musíte rátať s tým, že držať tam peniaze by ste mali päť a viac rokov, aby ste zarobili.

Pri investovaní do fondov s realitami je očakávaný výnos okolo 4 % ročne. Čiže všetky výnosy sú vyššie ako na bežných termínovaných vkladoch. Na druhej strane sú pri PF vyššie poplatky.

Fondy sú zo strednodobého a dlhodobého hľadiska spravidla výnosnejšou alternatívou, ako klasické sporiace produkty,“ tvrdí Sásiková.

Poplatkov pri investovaní do PF je veľa


Pri investovaní do podielových fondov závisia poplatky od zvoleného fondu. Existujú pri tom vstupné, aj výstupné poplatky a platiť budete aj za správu vašej investície a depozitárny poplatok.

Výška poplatku za vedenie majetkového účtu závisí od krajiny úschovy cenných papierov. V UniCredit Bank sa pohybuje sa od 0,20% do 0,60% ročne, minimálne 2 eurá mesačne a maximálne 30 eur mesačne.

Vstupný poplatok je od 0,00% - 3,75% z objemu investície v závislosti od výšky investície a typu podielového fondu. Poplatok za správu fondu je vo výške od 0,30% do 2,00%.

Napokon pri niektorých fondoch sa môže uplatniť ešte tzv. výkonnostný poplatok, v prípade že fond dosiahol vyššiu výkonnosť ako stanovený cieľ,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Ochrana investície


Investície v podielových fondoch nespadajú pod fond ochrany vkladov, avšak na správcovské spoločnosti dohliada viacero inštitúcií ako Národná banka Slovenska, depozitár správcovskej spoločnosti a podielových fondov, čo je banka, dozorná rada a auditor.

Navyše celý majetok fondu je výhradne spoločným majetkom jeho podielnikov a správcovská spoločnosť ho môže použiť iba za účelom investovania v súlade so zákonom,“ vysvetľuje Lendacká.

O majetku fondu vedie správcovská spoločnosť oddelené účtovníctvo, a teda záväzky správcovskej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde.
 
Foto: Ivan Sedlák