Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Jednoznačne sa ukazuje, že opatrenia čisto v menovej a úrokovej politike centrálnych bánk majú krátkodobý efekt. Stredne a dlhodobé zmeny v ekonomike si nutne vyžadujú štrukturálne reformy nielen v hospodárskej, ale aj v sociálnej a vzdelávacej sfére.