Kde sa oplatí uložiť 5000 eur? Toto vám radia banky

Autor: Martin Piteľ
25.05.2015 (14:30)

Zdedili ste peniaze, vyhrali v stávkovaní, či ste si zarobili 5000 eur a teraz neviete, kde ich uložiť? Pozrite sa, čo vám radia slovenské banky.

Mať doma väčšiu sumu peňazí sa neoplatí. Nedajbože vás zasiahne nejaká prírodná pohroma, ktorá peniaze znehodnotí, alebo sa práve váš domov stane terčom krádeže. Práve preto sa vám radšej oplatí vložiť peniaze do banky a zhodnotiť ich. Nás zaujímalo, čo vám odporúčajú urobiť s peniazmi  jednotlivé slovenské banky.

Otázka, ktorú mali zodpovedať, znela jasne: Klient má voľných 5 000 eur. Čo mu za vašu banku odporúčate s nimi urobiť? (pozn. redakcie: banky sme zoradili abecedne)

ČSOB (Zuzana Eliášová, hovorkyňa)

Okrem tradičných a dobre známych možností uloženia prostriedkov na sporiacom účte či termínovanom vklade, môže klient uvažovať aj o investovaní prostredníctvom podielových fondov. V takomto prípade je dôležité mať na pamäti diverzifikáciu – teda rozloženie peňazí medzi viaceré produkty – rizikový profil klienta a investičný horizont.

Fio banka (Zdeněk Kovář, hovorca)

Záleží, či klient chce mať prostriedky neustále k dispozícii alebo nie. Ak áno, najvýhodnejšie by preňho bolo Fio konto. No a ak nie, oplatí sa mu termínovaný vklad.

Okrem toho ponúkame klientom aj ďalšie formy zhodnotenia financií, a to prostredníctvom investovania do akcií a ďalších komodít na svetových burzách prostredníctvom našich online aplikácií e-Broker a Smartbroker. Vďaka ním môžu klienti nakupovať či predávať cenné papiere online a bez obmedzenia minimálnou čiastkou.

mBank (Tomáš Pálovský, hovorca)

V uvedenom prípade by sme odporúčali uložiť 3000 eur na sporiaci účet eMax Plus a pokiaľ klient aktívne využíva bežný účet, získa sadzbu 1% p.a. Ak je zároveň novým klientom a založí si mKonto, na zvyšných 2000 eur získa sadzbu 2 % p.a. počas prvých šiestich mesiacov.

Poštová banka (Anna Tkáčová, hovorkyňa)

V Poštovej banke môžu klienti od 1. mája 2015 zhodnocovať svoje úspory aj vďaka Zlatému vkladu. S týmto vkladovým účtom s výpovednou lehotou 3 mesiace, klienti získavajú atraktívnu úrokovú sadzbu  1,3 % p. a. Jeho založenie, vedenie a zrušenie je pritom bezplatné. Po nahlásení výpovede a uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty klient neplatí poplatok ani za výber zvolenej sumy.

Jednou z možností zhodnocovania peňazí je investovanie do podielových fondov. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY ponúka portfólio desiatich fondov. Pre ktorý z nich sa klient konkrétne rozhodne, závisí od jeho skúsenosti s investovaním, mierou rizika, ktorú je ochotný akceptovať a dĺžkou investície.

Prima banka (Eva Čonková, riaditeľka marketingu a komunikácie)

Klientovi, ktorý má k dispozícii voľné finančné prostriedky vo výške 5 000 € odporúčame, aby svoje úspory vložil na náš Termínovaný vklad s viazanosťou na 36 mesiacov. Klient s Osobným účtom tak získa úrok 2,0 %, garantovaný počas celej viazanosti vkladu. Po troch rokoch sa mu peniaze výhodne zhodnotia na sumu 5 243 €.

Sberbank (Ľubomíra Chmelová, manažér firemnej komunikácie)

Odporúčali by sme mu zvoliť si jeden z našich termínovaných vkladov, na ktorých môže získať zaujímavý výnos. Čím dlhšie by klient vydržal sporiť, tým viac by získal - od 68,85 eur za rok až po 243 eur za 3 roky. Ide o čisté zhodnotenie, teda už po odrátaní dane.

Tatra banka (Zuzana Povodová, hovorkyňa)

V dobe nízkych úrokových sadzieb zaujímavú možnosť lepšieho zhodnotenia úspor prinášajú podielové fondy. Prostredníctvom fondu môžete investovať do viacerých druhov aktív a hospodárskych sektorov po celom svete. Pri rozhodovaní o umiestnení voľných prostriedkov je potrebné u každého klienta samostatne zohľadniť investičný horizont, očakávanú výšku výnosu a rizikovú toleranciu. Napríklad, klient s investičným horizontom  2-5 rokov a s očakávaným výnosom nad úrovňou inflácie môže rozložiť uvedenú sumu takto: 40 % Alfa fond, 30 % Smart fond a 30 % Harmonic fond. Vďaka aktívnemu riadeniu okrem možnosti dosiahnuť vyšší výnos, tieto fondy ochraňujú investovanú sumu pred vyšším poklesom.

Zhrnutie

Vo všeobecnosti tak banky odporúčajú využiť sporiace účty i termínované vklady. Väčšina z nich však aj upozornila na ďalšie formy zhodnotenia úspor, ktorej zatiaľ Slováci ešte neprišli úplne na chuť. Peniaze môžete investovať aj prostredníctvom podielových fondov.

Neprehliadnite
Foto: Ivan Sedlák