Úver so záznamom v registri dostanete ťažko

Autor: Mário Skyba
23.03.2018 (09:00)

Žiadatelia o úver v banke niekedy ani netušia, že si ich banka preverí aj v úverovom registri, ktorý siaha hlboko do ich minulosti. Finančné domy preveria vašu úverovú históriu nielen v bankách, ale aj v nebankovkách.Napriek negatívnemu zápisu v úverovom registri nemusí človek stratiť nádej na pôžičku. Len si musí zlepšiť svoju splátkovú disciplínu a banka mu môže opäť požičať. Navyše finančné domy rozlišujú či ste v registri kvôli krátkodobému a jednorázovému omeškaniu alebo ste notorický neplatič.

ČSOB rozlišuje mieru delikvencie klienta. „Negatívny záznam v registri ešte nemusí automaticky znamenať, že klient nemôže dostať úver. Ide napríklad o prípady, keď sa klient dostal do omeškania jednorazovo,“ vysvetľuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.

690x65

Aj pre Poštovú banku je zásadný rozdiel, či ste sa dostali do jednorazového omeškania v trvaní niekoľkých dní, alebo sa do omeškania dostáva pravidelne, prípadne ste v omeškaní dlhodobo.

Odporucame

Čo všetko spôsobuje negatívny záznam v úverovom registri

K negatívnemu záznamu v úverovom registri sa môžete dopracovať rôznymi spôsobmi. Meškáte so splátkou úveru niekoľko dní, dostali ste sa do nepovoleného prečerpania na účte, nesplácate úver, kreditku, hypotéku vôbec, alebo ste spoludlžníkom či ručiteľom niekomu ďalšiemu.

Ako si vylepšiť záznam

Prvým krokom ako si vylepšiť svoju pošramotenú povesť neplatiča je zaplatenie všetkých záväzkov, s ktorými ste v omeškaní. Následne je potrebné, aby ste všetky svoje úverové záväzky splácali riadne a načas. Je dôležité, aby ste pri splácaní boli dôslední a nedostali sa ani do krátkeho omeškania. „Ak budete dlhodobo svoje úverové záväzky splácať riadne a načas, vaše úverové skóre bude prehodnotené a môže sa zlepšiť,“ dodáva Melinda Burdanová, riaditeľka retailu Poštovej banky.

Proces očistenia sa od stigmy neplatiča však trvá dlho, lebo informácie o vašich dlhoch sú v úverovom registri uchovávané ešte päť rokov po úplnom splatení úveru.

Môže sa stať, že ste v registri aj neoprávnene, ale to musíte riešiť priamo so správcom úverového registra alebo inštitúciou, ktorá tieto údaje do registra poskytla. „Ak klient zdokladuje, že informácie uvedené v registri nie sú pravdivé, prevádzkovateľ registra ich opraví,“ dodáva Burdanová.

Pri žiadosti o úver v banke by ste mali vedieť, že tá si vás preklepne nielen v bankovom úverovom registri, ale aj v nebankovom. Ten už môžu banky zdieľať s nebankovkami.

Úverová turistika

Napokon by ste mali vedieť, že do úverového registra sa zapisujú aj všetky zamietnuté žiadosti o úver. Preto sa niekedy neoplatí žiadať o úver vo viacerých bankách a čakať, kde žiadosť prejde. V takomto prípade vám odporúčame, aby ste po schválení žiadosti o úver v jednej banke, informovali ostatné banky, že žiadosť o úver odvolávate.
 
Foto: Ivan Sedlák