Finančná gramotnosť: koronakríza odhalila naše slabiny

Autor: redakčne upravené
28.09.2020 (14:00)

Tento rok nám ukázal, aké je dôležité rozumieť financiám. Koronakríza odhalila slabé i silné stránky slovenských domácností, poučiť sa z nich môžeme všetci.

Negatívny vplyv na domáce rozpočty pocítili až dve tretiny domácností*. Ľudia, ktorí boli finančne pripravení na krízu, ju znášajú omnoho lepšie, ako tí ostatní.

Koronakríza odhalila silné a slabé finančné stránky Slovákov

Na základe prieskumu, ako aj na základe skúseností odborníkov na financie môžeme vcelku jasne povedať, aké sú silné a slabé finančné stránky Slovákov.

Slabé finančné stránky

  • chýbajúca finančná rezerva
  • nedostatočný prehľad o príjmoch a výdavkoch domácnosti,
  • odkladanie splátok úverov, aj keď to nebolo nevyhnutné,
  • prečerpávanie kreditných kariet a ich nesplácanie,
  • nevyužívanie investičných príležitostí

Silné finančné stránky

  • disciplína a promptné reagovanie na vzniknutú situáciu
  • uskromnenie sa v spotrebe
  • začíname viac finančne plánovať
  • menej využívame úvery
  • prvé lastovičky využili krízu na investovanie

Aj na krízu sa môžeme vopred pripraviť

Základom je plánovanie rodinných financií. Pri plánovaní vám pomôže pravidlo 10:20:30:40.

10 = FINANČNÁ REZERVA – Základ zdravých rodinných financií

Finančná rezerva je najdôležitejším a nevyhnutným prvým krokom na zlepšenie rodinnej finančnej situácie. Na finančnú rezervu by sme si mali odkladať 10 % z príjmu a mala by mať výšku 6-násobku mesačného príjmu v domácnosti.

Tvorba optimálnej finančnej rezervy je u Slovákov dlhodobým problémom. Až tri štvrtiny Slovákov si tvoria nedostatočnú rezervu, pričom pätina ju nemá vôbec. „Aktuálny prieskum finančného správania Slovákov ukázal, že domácnosti s vytvorenou finančnou rezervou museli robiť oveľa menšie zásahy do bežného chodu domácnosti ako tie, ktoré dostatočnú rezervu nemali,“ hovorí Andrea Straková, odborníčka na financie z Partners Group.

Z prieskumu vyplýva, že len 3% ľudí, ktorí mali dostatočnú finančnú rezervu využilo odklad splátok. Tí, ktorí boli bez finančnej rezervy, odklad využili až v 16%. Taktiež aj nové pôžičky si brali podstatne častejšie ľudia bez finančnej rezervy (20 %), čím pravdepodobne roztočili alebo ďalej roztáčajú finančnú špirálu splácania existujúceho dlhu ďalším dlhom.

20 = INVESTOVANIE na dlhodobé finančné ciele

Ak si chceme sporiť na dôchodok, či deťom na štúdium a bavíme sa o horizonte viac ako 5 rokov, vhodné sú investičné produkty, nie sporiace účty. Dlhodobé investovanie sa začína od horizontu minimálne piatich rokov, no čím dlhšie si investované peniaze investor nevšíma, tým zaujímavejšie zhodnotenie v čase mu investícia prináša.

Pokles na finančných trhoch je pre investorov príležitosťou nakúpiť lacné podiely/akcie. Tento čas určite nie je vhodný na predávanie cenných papierov, pretože investor by utrpel stratu. Aj počas krízy sa držte svojej investičnej stratégie.

30 = MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚVEROV

„Ideálny stav domácnosti je, ak nemá žiadne spotrebné úvery, pôžičky a rovnako ani nenakupuje na splátky. Ak sa pôžičke či úveru nedá vyhnúť, výška mesačnej splátky nesmie presiahnuť 30 percent príjmov domácnosti,“ upozorňuje A. Straková. Mali by ste si dať pozor na drahé úvery, akými sú napríklad kreditné karty, kde sa ročný úrok pohybuje okolo 20%.

O odklad splátok požiadalo zhruba 152 000 ľudí. Ako by mali postupovať? Podľa odborníčky hlavnú úlohu zohráva návyk. „Ak sme si dali odklad, a neboli sme úplne v situácii bez príjmu, rozhodujúce je, čo sme s voľnými prostriedkami urobili. Ak sme si ich odkladali a dotvárali rezervy, žiadna veľká zmena nás nečaká, presmerujeme peniaze tam, kam patria,“ tvrdí A. Straková. Problém skôr vidí u tých, ktorí mali voľné zdroje a tieto financie míňali. „V tomto prípade odporúčam začať čím skôr s odkladaním takej sumy, aké máme splátky. Cieľom je vytvoriť si opätovne návyk,“ radí odborníčka.

Dôležitým krokom je tiež začať sa pripravovať na obnovenie splácania tým, že si domácnosť začne odkladať platbu vo výške úverov. Tí, ktorí mali naozaj znížené príjmy a ich situácia sa nezmenila, môžu po skončení „covid odkladu“ požiadať banku o štandardný odklad splátok. „Tento odklad však už bude plne evidovaný v úverovom registri, negatívny zápis môže významne skomplikovať žiadosť o úver v budúcnosti,“ varuje odborníčka.

40 = BEŽNÁ SPOTREBA

Na bežnú finančnú spotrebu v domácnosti by sme si mali vyčleniť maximálne 40 % z mesačných príjmov rodiny.
 
Zdroj: Partners Group, Foto: redakcia