Do akcií investuje čoraz viac drobných investorov

05.02.2021 (12:25)

Ceny akcií, nehnuteľností a celých finančných trhov síce rastú, no doteraz z toho ťažila len mála časť spoločnosti. Veľká väčšina ľudí si naopak kvôli záporným sadzbám na vkladoch v bankách pohoršila.

Objavila sa preto frustrácia z toho, že na vlne ekonomického rastu sa vezie len privilegovaná vrstva. Jedným z riešení rastúceho sociálneho napätia je snaha širokých más dostať sa na akciové trhy. Drobným investorom to umožňuje zviezť sa na raste akcií a dobrých hospodárskych výsledkov firiem.

Rast záujmu drobných investorov je naozaj veľký. Dnes tvoria takmer jednu pätinu celého amerického akciového trhu. Jedným zo spúšťačov bol prepad trhov, ktorý v marci vyvolala pandémia a vytvorila tak príležitosť na nákup akcií za nízke ceny. Ľudia preto začali sťahovať svoje úspory z bánk, kde nič nezarábajú a ešte viac nadol ich zráža inflácia a poplatky. spúšťačom tejto zmeny sa stala lepšia dostupnosť finančných trhov. Pred 30timi rokmi bolo možné sa k akciám dostať len cez drahé investičné banky, ktoré si účtovali za jednu transakciu aj 100 dolárov, pritom bez priameho kontaktu s trhom. Dnes je situáci úplne odlišná. Na trh nastúpili investičné platformy s nulovými alebo veľmi nízkymi poplatkami. Saxo bank napríklad v prvom polroku 2020 otvorila 80 tisíc nových investičných účtov. Záujem drobných investorov o akcie rastie už dlhšie, čiže nedá sa povedať, že by ich na trh pritiahli len nulové poplatky.

Ak si budú chcieť provideri túto skupinu investorov udržať, budú im musieť poskytovať služby vysokej kvality. Znamená to sprístupniť im analýzy, články, či rôzne nástroje. Je potrebné neustále zdôrazňovať, aby investori svoje portfólio čo najviac diverzifikovali, teda rozkladali medzi rôzne segmenty, trhy a geografické oblasti. To je kľúčom k dlhodobému úspechu.

Niektorí odborníci na financie sa nazdávajú, že drobní investori sa stiahnu, keď trhy začnú opäť klesať. Kim Fournais zo Saxo bank si to však nemyslí. Dôjde k tomu možno u malého percenta investorov. Už teraz vidíme, že väčšina z nich chce investovať dlhodobo. Ide o zmenu v ich myslení, keď chcú mať pod kontrolou svoju finančnú budúcnosť.
 
Zdroj: Kim Fournais, Saxo bank, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com