Hypotéka na apartmán, drevodom, montovaný dom a chatu

Autor: redakčne upravené
08.10.2021 (16:00)

Hypotéka je úver určený na bývanie. Pri klasických 30-ročných hypotékach, banky akceptujú ako predmet zabezpečenia výhradne nehnuteľnosti určené na bývanie - byty, rodinné domy, prípadne pozemky určené na výstavbu. Ak chcete hypotéku na neštandardnú nehnuteľnosť, možnosti získania úveru sú značne obmedzené.

Čo je neštandardná nehnuteľnosť

Neštandardnou nehnuteľnosťou sa označujú také nehnuteľnosti, ktoré na jednej strane spĺňajú charakter nehnuteľnosti, čiže sú svojimi pevnými základmi spojené s pozemkom, na ktorom stoja, na druhej strane ale banky nevedia záujemcom o ich kúpu poskytnúť hypotéku v tradičnom rozsahu, pretože technicky nespĺňajú charakter trvalého bývania. Obmedzenia ich financovania sa týkajú hlavne doby splatnosti úveru a maximálneho poskytnutého LTV.
  Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame príklady konkrétnych typov nehnuteľností a parametrov úveru, ktoré banky vedia poskytnúť:
  • hypotéka na drevodom – aj napriek tomu, že drevodom nie je tradičným murovaným domom, niektoré banky vedia budúcim majiteľom ich stavbu financovať aj formou hypotéky so splatnosťou 30 rokov a do 80% LTV. Základnou podmienkou je, že takáto stavba musí mať pevné murované základy a musí mať také technické parametre, ktoré zabezpečia jej plnohodnotné využitie a dostatočnú životnosť.

  • hypotéka na montovaný dom –v prípade financovania výstavby alebo kúpy montovaného domu banky ho akceptujú podobne ako v prípade drevodomu. Vo väčšine bánk je posúdenie žiadosti na financovanie takejto nehnuteľnosti individuálne a jej schválenie je však reálne. Montovaný dom je možné aj založiť.

  • hypotéka na nadrozmerný byt a vilu – aj napriek tomu, že banky veľmi neobľubujú financovanie luxusných nehnuteľností, vedia ich financovať aj založiť. Vzhľadom k náročnejšej likvidite v prípade zlyhaného úveru ale pristupujú k schvaľovaniu hypotéky na tieto typy nehnuteľností s veľkou opatrnosťou.

  • hypotéka na ateliér /apartmán - získanie hypotéky je ťažšie, ale nemožné to nie je. Ateliérom je nebytový priestor, ktorý na jednej strane môže byť určený na bývanie, na druhej strane nespĺňa parametre obytnej nehnuteľnosti podľa stavebného zákona. Preto banky tento typ nehnuteľností vedia financovať väčšinou len so splatnosťou 8 rokov a zároveň pri jeho akceptácií poskytujú nižšie LTV ako 80%.

  • hypotéka na rekreačnú nehnuteľnosť a záhradný dom – problematické môže byť aj schválenie úveru na kúpu alebo výstavbu rekreačných nehnuteľností, pretože tiež sa nejedná primárne o domy určené na celoročné bývanie. Niektoré banky ale aj napriek tomu vedia poskytnúť na rekreačné a záhradné domy úver so splatnosťou až 30 rokov a až do 80% LTV, musia mať ale vybudované kompletné inžinierske siete, obec musí potvrdiť možnosť celoročného bývania a zriadenia trvalého pobytu a nesmú byť postavené niekde „ďaleko na samote“. V opačnom prípade vedia klientom schváliť úver len s 8-ročnou splatnosťou.

  • úver na polyfunkčné objekty – polyfunkčným objektom sa rozumie stavba, ktorej jednotky sú určené aj na iné účely ako na bývanie, tzn. že jej súčasťou môžu byť aj kancelárske, obchodné a skladové priestory. Ak má banka poskytnúť hypotéku na polyfunkčnú budovu, min. 50% jej plochy musí byť určenej na bývanie. A či schváli žiadateľovi úver so splatnosťou 30 rokov a do akého % LTV, je zväčša na individuálnom posúdení schvaľovateľov.

  • hypotéka na apartmány – s pojmom apartmány sa často stretávame hlavne v novostavbách bytových domov, kde tiež podľa zákona nie je možné niektoré bytové jednotky zapísať na LV ako byty. Dôvodom býva napr. neštandardná výška stropov, nedostatočná svietivosť priestoru a pod. Niektoré banky na tento typ nehnuteľnosti tiež poskytujú úver len so splatnosťou 8 rokov, je ale možné ich v prospech banky založiť.

Hypotéka na kúpu netradičných foriem bývania

Na trhu existujú aj menej tradičné objekty na bývanie. Nesporne k nim patria mobilné domy, houseboaty, kontajnerové domy alebo aj domy postavené z hliny alebo iných prírodných materiálov, tzv. „ekologické“ domy. Prívržencov alternatívneho bývania nepotešíme. Banky nevedia tieto objekty zaťažiť ťarchou v prospech hypotéky. Dôvodom je nestabilnosť ich konštrukcií a slabá odolnosť voči poveternostným vplyvom. Navyše tieto typy domov sú väčšinou umiestnené v takých lokalitách, kde nie sú dostatočné inžinierske siete, nie je zabezpečený napr. odvoz smetí, zároveň nie je možné v nich ani zriadiť trvalý pobyt.

Druhy hypoték na neštandardné nehnuteľnosti

Ako sme už spomenuli vyššie, k schvaľovaniu neštandardných nehnuteľností banky pristupujú individuálne. Väčšina bánk už ale nevie financovať všetky druhy nehnuteľností okrem bytov a rodinných domov tak ako v minulosti, preto aj zaviedli nový produkt, ktorým je úver so splatnosťou najviac 8 rokov, pričom klienti získajú úrok rovnaký ako na 30-ročnom úvere a financovanú nehnuteľnosť majú možnosť aj založiť. Stále ale existujú také typy domov a formy bývania, na ktoré banky vôbec nevedia poskytnúť úver. V takých prípadoch klientom odporúčame požiadať o bezúčelovú hypotéku, ak majú možnosť založiť vhodnú nehnuteľnosť na bývanie. Takto môžu získať úver bez dokladovania účelu so splatnosťou až 30 rokov a výhodnou úrokovou sadzbou.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia