Môžem použiť hypotéku na kúpu nehnuteľnosti v dražbe?

Autor: redakčne upravené
12.10.2021 (16:00)

Byty a domy sa ocitnú v dražbe, či už kvôli nesplácanej hypotéke, alebo exekučným konaniam uvalených na ich majiteľov. Je možné, použiť na kúpu nehnuteľnosti v dražbe hypotéku?

Dražba je jedna z možností uspokojenia dlhu v prospech veriteľa, teda osoby, ktorej niečo dlhujeme. V prípade nesplácania záväzkov banka, súd alebo exekútor uplatní záložné právo alebo vymáhanie dlhu a posunie nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená dlhmi, dražobnej spoločnosti. Keď dražobná spoločnosť nehnuteľnosť predá, po odpočítaní jej nákladov je zvyšná suma použitá na vyplatenie dlhov dlžníka. Proces dražby ale nie je možné uskutočniť svojvoľne, upravuje ho zákon a rôzne právne predpisy. Preto nie je tak jednoduché nadobudnúť nehnuteľnosť, ktorá je v dražbe.

Draženú nehnuteľnosť na hypotéku nekúpite

Ak by ste chceli použiť hypotéku na kúpu nehnuteľnosti v dražbe, pričom danú nehnuteľnosť by ste chceli založiť v prospech banky, nie je to možné. Žiadna banka neakceptuje založenie hypotéky nehnuteľnosťou, ktorá je v procese dražby. Dôvodov je viac:
  • dražby sa obvykle zúčastňuje viac záujemcov, nemáte istotu, že draženú nehnuteľnosť sa podarí kúpiť práve vám.

  • v prípade, že by ste na dražbe uspeli, zo zákona existuje 3-mesačná lehota, v ktorej sa môže pôvodný vlastník už vydraženej nehnuteľnosti odvolať.

  • nehnuteľnosť v dražbe je vždy riziková, lebo aj počas samotného procesu jej draženia, sa môžu ozvať ďalší veritelia, ktorí si budú chcieť uplatniť svoje práva voči dlžníkovi.

Riešenie hypotéky – dočasné založenie inej nehnuteľnosti

V prípade kúpy nehnuteľnosti v dražbe máte možnosť získať hypotéku jedine tak, že požiadate o úver a založíte inú nehnuteľnosť. Ideálnym typom je bezúčelová hypotéka, kedy nie je nutné banke preukázať účel použitia požičaných peňazí.

Možnosť založenia vydraženej nehnuteľnosti

Zásadným rizikom kúpy vydraženej nehnuteľnosti je pre nového vlastníka 3-mesačná lehota na odvolanie, kedy je možné zo strany pôvodného vlastníka ešte dražbu zvrátiť. Až po uplynutí zákonnej lehoty na odvolanie sa stane takáto nehnuteľnosť voľná a máte možnosť v banke požiadať o zmenu predmetu zabezpečenia. V niektorých bankách môžete preniesť záložné právo na nehnuteľnosť získanú v dražbe už po 3 mesiacoch, v iných až po 6 mesiacoch po právoplatnej realizácií dražby a uplynutí lehoty na odvolanie. Ak banka nehnuteľnosť po dražbe bude akceptovať, za poplatok v banke a na katastri dá súhlas na uvoľnenie ťarchy na pôvodnej nehnuteľnosti a umožní založiť vydražený byt resp. dom.

Neraz sa byty kúpené formou dražby zdajú lacnejšie ako pri štandardnej kúpe, no v mnohých prípadoch sú tieto nehnuteľnosti v zlom stave a ich rekonštrukcia vás môže vyjsť poriadne draho.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com