Toto je najlepšia hypotekárna banka

Autor: redakčne upravené
18.10.2021 (17:00)

Na našom hypotekárnom trhu je veľké množstvo bánk. Ak vám bude niekto tvrdiť, že pozná najlepšiu banku na hypotéky, berte to s rezervou. Pozrite si prečo.

Univerzálna odpoveď na otázku, ktorá hypotekárna banka je najlepšia, neexistuje. Existuje však odpoveď na otázku, ktorá banka je najlepšia práve pre toho – ktorého klienta. Vysvetľuje hypotekárna špecialistka z Hypo Consulting: "A aj to až vtedy, keď sa od neho dozviem čo najviac informácií. Počnúc vekom, vzdelaním, rodinným stavom a informáciami o jeho príjmoch a výdavkoch končiac. Samozrejme musím poznať aj jeho zámery, požiadavky a plány, na ktoré hypotéku potrebuje a čo potrebuje z hypotéky financovať." Chcete teda aj vy odpoveď na to, ktorá banka je najlepšia? Okrem rozdielnych úrokových sadzieb sa dnes banky odlišujú hlavne podmienkami poskytovania hypoték, ktoré sa však menia v priebehu času.

Faktory ovplyvňujúce výhodnosť hypotéky

  • Niektoré banky majú rovnaké úrokové sadzby pre všetkých klientov bez rozdielu bonity. Iné zase každému žiadateľovi priradia tzv. rating, ktorý ovplyvní nielen výšku úroku, ale aj maximálnu výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV). Aj napriek tomu, že štandardom sú dnes hypotéky s maximálnym LTV 80%, banka môže rozhodnúť, že klientovi s horším ratingom poskytne najviac 70% LTV, naopak, klienti s vyšším ratingom môžu požiadať aj o úver s financovaním do 90% LTV.

  • Banky sa líšia aj spôsobom dokladovania príjmov. V niektorých stačí do žiadosti zadať výšku príjmov, v iných musíte doložiť potvrdenie o príjme alebo výpisy z účtu.

  • Rozdiely nájdete aj v spôsobe dokladovania účelu úveru. Napríklad pri rekonštrukcii alebo výstavbe nehnuteľnosti v niektorých bankách musíte dokladovať faktúry a bločky, v iných vám postačí čestné prehlásenie alebo položkový rozpočet použitého materiálu a vykonaných prác.

  • Ak chcete žiadať o bezúčelovú hypotéku, aj tu sú v bankách rozdiely či už v maximálnej dobe splatnosti alebo v úrokových sadzbách. Pri refinančnej hypotéke s bezúčelovým navýšením sú tieto rozdiely ešte výraznejšie.

  • Správny výber banky ovplyvňuje aj jej poplatková politika. Výrazne sa rôznia poplatky za poskytnutie úveru, ako aj ich spôsob platenia pri samotnom čerpaní úveru. Veľké rozdiely sú aj v poplatkoch za vedenie účtu vo vami vybranej banke, možnosti jeho bezplatného vedenia alebo ďalšie poplatky súvisiace s hypotékou, napríklad pri rôznych zmenách súvisiacich s hypotékou.

  • V niektorých bankách dostanete rovnaký úrok pri hypotéke od 1% do 90% z hodnoty nehnuteľnosti, iné banky majú úrokové sadzby rôzne pri úvere do 50% LTV, potom napríklad do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, atď.

  • Aby ste dostali najlepšiu možnú úrokovú sadzbu, niektoré banky od vás budú požadovať splnenie mnohých podmienok, inde vám dajú výhodný úrok bez akýchkoľvek podmienok navyše.

  • Ste podnikateľ? Aj na vás sa vzťahujú v každej banke iné podmienky.

  • Aj napriek tomu, že štandardom je splatnosť hypotéky do 65. roku veku žiadateľa, banky sa líšia aj v dobe splatnosti úveru. V niektorých je povinnosť splatiť hypotéku do 65. roku veku, v iných do 70. roku, máme ale banky, ktoré umožňujú klientom splatnosť aj do veku 72 resp. 75 rokov.

  • Mali ste v minulosti problémy so splácaním iných úverov? Máte negatívne záznamy v úverovom registri? Banky sa líšia aj v posudzovaní úverových registrov hlavne v dĺžke sledovaného obdobia.

Tieto a ešte množstvo ďalších faktorov ovplyvňujú odpoveď na otázku, ktorá banka je najlepšia. Pre každého z vás je to iná banka. Ale vždy máte možnosť vybrať si práve pre vás tú najlepšiu banku, kde získate najlacnejšiu a najvýhodnejšiu hypotéku zároveň. Dlhoročné skúsenosti hypotekárneho špecialistu pre vás môžu byť zárukou, že dostanete úver s tými najlepšími podmienkami.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák