Hypotéka pre ľudí starších ako 50+

Autor: redakčne upravené
21.10.2021 (16:00)

Aj keď drvivá väčšina žiadateľov o hypotéku má menej ako 40 rokov, neznamená to však, že hypotéku nemôže získať aj klient, ktorý je starší. Ak si myslíte, že už nedostanete hypotéku kvôli veku, nemusí to byť vždy pravda. Pripravte sa však na niekoľko obmedzení.

Predlžovanie veku odchodu do dôchodku umožňuje bankám financovať aj starších klientov, pretože aj oni musia niekde bývať, potrebujú zrekonštruovať svoj byt, či si chcú kúpiť víkendový dom. Alebo chcú pomôcť svojim deťom s nižšími príjmami, aby si mohli kúpiť byt a idú s nimi do hypotéky ako spoludlžníci.

Najdlhšia doba splatnosti hypotéky pre skôr narodených

Veková hranica žiadateľa je jedno z kritérií, v ktorom sa banky odlišujú. Aj napriek tomu, že veľa bánk poskytuje hypotéky so splatnosťou jednotne do 65. roku veku, sú na trhu aj také banky, ktoré vedia klientom poskytnúť hypotéku aj s dlhšou splatnosťou. Niektoré tak robia na výnimku, iné majú v štandardných podmienkach maximálny vek splatnosti úveru 70 rokov, prípadne 72 až 75 rokov. V týchto prípadoch ide o maximálny vek najstaršieho žiadateľa o úver. V jednej z bánk je dokonca najvyššia doba splatnosti hypotéky závislá od súčasného veku žiadateľa. Ak má žiadateľ menej ako 50 rokov, môže dostať hypotéku so splatnosťou do veku 72 rokov, ak má 50 až 55 rokov, jeho maximálna splatnosť je do veku 70 rokov a ak má viac ako 55 rokov, splatnosť jeho hypotéky je najviac 13 rokov, čiže do veku 68 rokov musí mať úver splatený.

Kratšia doba splatnosti i nižšia suma úveru

Aj keď banky vedia poskytnúť hypotéku pre žiadateľov každej vekovej skupiny, klienti s vekom približne 50 a viac rokov sú posudzovaní trochu inak. Banky musia zohľadniť dobu splatnosti a výšku úveru vo vzťahu k ich budúcim príjmom, zaujíma ich hlavne budúci predpokladaný dôchodok. Preto klienti, ktorým skončí splatnosť hypotéky po prekročení dôchodkového veku, majú spravidla schvaľovanú nižšiu sumu úveru, aby boli schopní splácať splátky aj po odchode do dôchodku. V takýchto prípadoch samozrejme schválenú výšku hypotéky ovplyvňuje aj vek a príjmy prípadného spoludlžníka.

Rodič ako spoludlžník a doba splatnosti hypotéky

Trochu iná je situácia, ak sa rodičia stávajú spoludlžníkmi svojich detí, ktoré potrebujú hypotéku na kúpu nehnuteľnosti. V prevažnej väčšine bánk je maximálna splatnosť hypotéky do 65. roku veku najstaršieho dlžníka, čiže v tomto prípade rodiča. Na jednej strane, rodič ako spoludlžník pomôže získať vyššiu sumu úveru, na druhej strane, banka skráti dobu splatnosti

Obdobným spôsobom sú nastavené podmienky bánk aj pri splatnosti spotrebných úverov. Keďže splatnosť spotrebných úverov bez založenia nehnuteľnosti je 1 až 8 rokov a v bankách je nutnosť splatiť úvery do 65. roku veku, o spotrebný úver môže klient požiadať najneskôr pred dovŕšením 64. roku. Niektoré banky umožňujú konečnú splatnosť spotrebných úverov aj do 70., dokonca až do 74. roku veku. V tomto prípade žiadateľ o spotrebný úver musí mať dostatočný príjem vo forme dôchodku, z ktorého sa vypočítava splátka úveru. Tu je nutné podotknúť, že banky akceptujú starobný dôchodok ako hlavný príjem žiadateľa.

Príklad: možnosti získania hypotéky pre 60-ročného klienta

60-ročný klient má niekoľko možností, ktoré závisia od viacerých okolností. Maximálna možná splatnosť jeho hypotéky bude záležať od toho, či bude samotný žiadateľ alebo bude mať aj spoludlžníka, napr. manželku, tiež či má byť spoludlžníkom na úvere napríklad svojho syna alebo dcéry za účelom zvýšenia bonity a získania vyššej sumy hypotéky. Ak by tento klient žiadal o hypotéku sám, jej maximálna splatnosť by mohla byť 10 rokov, čiže do 70. roku veku v niektorých bankách. Ak by mal spoludlžníka (napr. manželka) mladšieho ako on, mohli by spolu dostať hypotéku do 75. roku nášho klienta, čiže až na 15 rokov, ak by bola jeho manželka staršia, maximálna doba splatnosti by bola do jej 75. roku veku. Ak by 60-ročný klient mal byť spoludlžníkom na úvere svojich detí za účelom možnosti získať vyšší úver, maximálna doba splatnosti hypotéky by bola vo väčšine bánk 5 až 10 rokov, no v jednej banke by mohla dosiahnuť doba splatnosti až 16 rokov.

Aj napriek tomu, že štandardne banky poskytujú hypotéky s takou splatnosťou, aby boli splatené do 65. roku žiadateľa, stále pribúda počet takých bánk, ktoré zohľadňujú predlžovanie veku odchodu do dôchodku. Odchod do starobného dôchodku súvisí aj s priemerným dožitím obyvateľstva. Tým, že sa dožívame stále vyššieho veku, posúva sa aj odchod do dôchodku, pretože stále pribúdajú ľudia, ktorí sú ešte aj po 60. roku veku zdraví, vitálni a pracovne produktívni. Dokonca existuje veľa profesií, ktoré doslova vyžadujú dlhoročné skúsenosti, napríklad u lekárov, vedcov apod. Banky si teda môžu dovoliť kopírovať tento trend a umožňujú klientom dosplácať úvery aj neskôr ako v 65. roku veku.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Laura BC, Burst.shopify.com