Refinancovanie hypotéky: Návod ako nato

Autor: redakčne upravené
28.10.2021 (17:10)

Refinancovanie hypotéky pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby ste existujúcu hypotéku úspešne vymenili za novú a dosiahli tak úsporu finančných prostriedkov.

Nato, aby sa refinancovanie oplatilo, je potrebné zohľadniť všetky parametre, ktoré s výmenou hypotéky súvisia. Proces vybavenia refinančnej hypotéky tvoria 4 základné fázy, ktoré vám detailnejšie vysvetlíme.

1. Výber vhodnej hypotéky s ohľadom na koniec fixácie

Inak pristupujeme k riešeniu refinancovania hypotéky v období , keď končí fixácia a iný prístup vyžaduje refinancovanie úveru mimo obdobia konca fixácie. Najdôležitejším aspektom, ktorý ovplyvňuje efektivitu refinancovania hypotéky je poplatok za predčasné splatenie úveru mimo konca fixácie.
  • na konci fixácie – majú klienti viac možností, pretože ak spĺňajú podmienky jednotlivých bánk, môžu svoju hypotéku bezplatne preniesť do ktorejkoľvek banky, ktorá im bude vyhovovať. Aktívne sa zaujímajte o úrokovú sadzbu, ktorú vám banka ponúka na nové fixačné obdobie. Túto informáciu posiela banka klientovi najneskôr 2 mesiace pred dňom výročia fixácie. Klient má dostatočne dlhý čas na to, aby mohol svoju hypotéku v prípade záujmu preniesť do inej banky.

  • mimo obdobia konca fixácie –výhodné riešenie býva komplikované tým, že pri odchode z pôvodnej banky majú klienti poplatok za predčasné splatenie vo výške 1% zo zostatku istiny. Je dobré vedieť, že niektoré banky pri refinancovaní tento poplatok preplácajú, alebo kompenzujú iným benefitom, takže dnes nie je problém šetriť na hypotéke v ktoromkoľvek momente jej splácania.

2. Ktorá hypotéka sa oplatí?

Refinancovanie sa oplatí len vtedy, ak klient dosiahne úsporu. Prepočet výhodnosti refinancovania vôbec nie je jednoduchý, preto odporúčame, zveriť tieto výpočty do rúk odborníkov na financie. Do úvahy totiž netreba brať len výšku úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s refinancovaním. Zdatní hypotekárni špecialisti vedia porovnať súčasnú hypotéku s aktuálnymi podmienkami na trhu a zistia, či sa na trhu nachádza lepšia ponuka, ktorá zabezpečí čo najväčšiu úsporu. Vedia vyhodnotiť a vypočítať úsporu pri prechode do inej banky. Pokiaľ sa prechod do inej banky neoplatí, je povinnosťou hypotekárneho špecialistu klienta o tom informovať.

3. Príprava refinancovania hypotéky

Keď už je klient rozhodnutý pre prenos hypotéky do inej banky, prichádza na rad realizačná fáza.
  • konečný výber najvýhodnejšieho riešenia – po fázach informovania a prepočtov prichádza na rad konečný výber najvýhodnejšieho riešenia pre klienta. Je dôležité nezabudnúť na žiadny parameter súčasnej i budúcej hypotéky, aby klient dostal najlepšie na mieru šité riešenie.

  • príprava podkladov – k žiadosti o refinančnú hypotéku je potrebné dodať niekoľko dokumentov, ktoré klientovi môže pomôcť skompletizovať aj hypotekárny špecialista. Štandardne sú potrebné: pôvodná úverová a záložná zmluva a znalecký posudok, prípadne dokumenty, ktoré sú potrebné k internému oceneniu nehnuteľnosti.

  • podanie žiadosti – žiadosť spolu so všetkými dokumentami je potrebné odniesť do banky, aby ich bankár spracoval a zložku odoslal na schválenie.

4. Podpis zmluvy a vyplatenie hypotéky v pôvodnej banke

Poslednou fázou procesu refinancovania hypotéky je jej načerpanie a vyplatenie pôvodnej hypotéky v starej banke. Aj keď sa jedná o finálnu fázu, vyžaduje niekoľko dôležitých krokov, bez ktorých banka prenos úveru klientovi neumožní.
  • schvaľovací proces v banke – po odovzdaní kompletnej žiadosti putuje zložka klienta na schválenie k schvaľovateľom. Keď je všetko v poriadku a klient splnil podmienky schválenia úveru, oddelenie banky novú hypotéku schváli.

  • podpis zmluvných dokumentov – po schválení úveru banka vypracuje kompletnú zmluvnú dokumentáciu, ktorej súčasťou sú úverová zmluva, záložná zmluva a vinkulačné tlačivá k poisteniu nehnuteľnosti. Ak s refinancovaním pomáha klientovi hypotekárny špecialista, vopred si môže z banky vyžiadať úverovú zmluvu, ktorú v predstihu s klientom skontroluje a vysvetlí mu jednotlivé body. Tento postup si klienti pochvaľujú, pretože v banke nemusia potom stráviť čas navyše a len zmluvné dokumenty podpíšu.

  • predloženie dokumentov k čerpaniu novej hypotéky – štandardnými podmienkami čerpania refinančnej hypotéky sú podpis úverovej a záložnej zmluvy, predloženie katastrom potvrdeného návrhu na vklad záložných zmlúv s vyznačením čísla plomby, predloženie poistnej zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti a poisťovňou potvrdeného vinkulačného tlačiva a súhlas so splatením vyplácanej hypotéky vrátane vyčíslenia jej zostatku. Aj v tomto kroku vie klientovi pomôcť hypo špecialista, takže sa nemôže stať, aby nevedel, čo ešte treba vybaviť.

  • vyplatenie pôvodného úveru – keď do banky klient doručí všetky potrebné dokumenty, oddelenie čerpania úverov vyplatí peniaze na účet pôvodnej banke podľa údajov, ktoré boli uvedené na vyčíslení. Ak klient požiadal okrem refinancovania aj o navýšenie, zvyšná suma mu bude načerpaná na jeho účet v banke. Súčasťou prenosu hypotéky je aj výmaz záložného práva v prospech pôvodnej banky, ktorá potvrdenie o splatení úveru posiela na kataster, a ten do 5 dní od obdržania tohto dokumentu je povinný ťarchu vymazať.

Rozhodnutie vymeniť starý úver za nový je úplne prvým krokom v pomerne náročnom procese refinancovania. Samozrejme, každý sa môže rozhodnúť, či tento proces absolvuje sám, alebo si prizve na pomoc odborníka na hypotéky. Ten ho bude sprevádzať celým procesom refinancovania a pomôže mu ušetriť veľa času i nervov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák