Aké poplatky vás čakajú pri investovaní cez banku

Autor: Andrej Dorič
24.06.2013 (07:00)

Za pomoc pri investovaní si banky stiahnu z vašich peňazí niekoľko percent ako províziu. Výška poplatkov závisí od druhu cenného papiera, či podielového listu. 
 
Keď sa rozhodnete investovať peniaze cez banku, pripravte sa na viacero druhov poplatkov ako sú transakčné poplatky pri nákupe a predaji cenných papierov a vstupné a výstupné poplatky pri investícii do podielových fondov. Okrem toho musíte počítať aj s poplatkami za správu a evidenciu cenných papierov, ktoré buď platíte banke alebo depozitáru cenných papierov.

Poplatky za nákup alebo predaj cenných papierov sa napríklad v J&T banke pohybujú od 0,15 % do 1 % z investovanej sumy, poplatky pri podielových fondoch sú od 0,40 % do 3,8 %. Ich výška závisí od druhu cenného papiera.

Vo VÚB banke poplatok za predaj či kúpu akcií alebo podielových listov zaplatíte 0,95 % z objemu obchodu, min. 16,60 eur pri sumách do 33 200 eur. Nad túto sumu sú poplatky ešte vyššie.

Nižšie poplatky sú za obchodovanie s dlhopismi alebo dlhopisovými fondmi, vyššie za obchodovanie s akciami alebo akciovými podielovými fondmi. Výška poplatku zároveň závisí od výšky zobchodovanej sumy. Čím vyššia suma, tým nižší poplatok. Navyše ak ste trpezlivý investor a podržíte si dlhopis do splatnosti, neplatíte v tejto privátnej banke žiadny poplatok pri jeho predaji.

„Ďalšie náklady s držaním takéhoto dlhopisu sú u nás 12 eur ročne za vedenie majetkového účtu, na ktorom vám tieto cenné papiere banka vedie,“ Nikol Kubaská, riaditeľka odboru externej a internej komunikácie v J&T banke.

VÚB banka si za vedenie majetkového účtu vypýta od 8 do 83 eur podľa výšky investovanej sumy.

„Poplatky sa možno zdajú na prvý pohľad vysoké, ale je potrebné zvážiť fakt, že cenné papiere zvyčajne prinesú vyšší výnos ako termínovaný vklad,“ upozorňuje Nikol Kubaská, riaditeľka odboru externej a internej komunikácie v J&T banke.

Prehľad poplatkov za investovanie nájdete v každom cenníku banky. Sú síce zložité, ale dá sa v nich orientovať.

Neprehliadnite:


Vstupné a výstupné poplatky

Vo VÚB banke je výška poplatkov pri každom podielovom fonde odlišná. Výška vstupného poplatku závisí od hodnoty investície a tiež od typu podielového fondu. Pri niektorých fondoch sú vstupné poplatky nulové, pri iných sa vyšplhajú až do výšky 3,3%.

Výstupný poplatok pri podielových fondoch je vo výške 0,8% z jeho ceny, ale iba v prípade ak ho vlastníte menej ako jeden rok. Po roku je poplatok nulový. „V prípade žiadosti o vyplatenie podielového listu spoločnosti VUB Asset management , ktorého je podielnik vlastníkom nad jeden rok, je výška výstupného poplatku nulová,“ informuje Lucia Slačková, špecialistka z VÚB Asset Managementu.

V prípade investícií do podielových fondov v správe Tatra Asset Management tiež neplatíte žiadne vstupné poplatky a ak dodržíte odporúčaný investičný horizont ani výstupné poplatky.

Pri investovaní do podielových fondov vás v J&T banke čakajú iba vstupné poplatky. 

Výška správcovského poplatku závisí od typu daného podielového fondu. “Spravidla platí, že čím je rizikovejší podielový fond a teda má predpoklad dosiahnuť lepší výnos, tým je aj výška správcovského poplatku vyššia,” dodáva Slačková

Riziko straty

Pri investovaní by ste si mali uvedomiť aj to, že s touto činnosťou je spojené aj riziko. Oslovené banky pripúšťajú, že čistý vynos z investície po odrátaní poplatkov môže byť niekedy aj nižší ako poplatky.

Pri cenných papieroch môže ich cena klesnúť tak, že výnos z neho nepokryje ani poplatky ani infláciu. Vtedy by ste tento cenný papier predávať nemali.

Pri investovaní do dlhopisu pokles jeho ceny nemá vplyv na investora, ktorý čaká na jeho splatnosť, keďže na jej konci dostane od emitenta 100 % jeho nominálnej hodnoty.

„Žiadny výnos však nie je bez rizika, a aj v tomto prípade sa môže stať, že emitent svoj záväzok v prípade finančných problémov nesplní,“ dodáva Kubaská. Preto radí, že je potrebné starostlivo si vybrať cenný papier, prípadne tento výber prenechať na porfólio managera podielového fondu.
Foto: Ivan Sedlák