Podielové fondy sú aj pre investorov-začiatočníkov

Autor: Andrej Dorič
04.06.2013 (07:00)

Hoci investovanie do podielových fondov sa môže zdať laikovi náročné, niektoré banky tvrdia, že je vhodné aj pre začiatočníkov. 

Do podielových fondov môžete investovať nákupom podielového listu a o vaše investície sa ďalej budú starať skúsení investiční manažéri v banke. 

Tatra banke klienti začínajú vyhľadávať podielové fondy, ktoré prinášajú výnos nad úrovňou termínovaných vkladov. „Fondy s nízkym priebežným poklesom predstavujú investíciu s nízkym investičným rizikom a vyššou likviditou, ale sú aj podielové fondy, ktoré majú vyšší výnosový potenciál a klient musí akceptovať prípadný priebežný pokles hodnoty investície,“ vysvetľuje Marína Smolková, hovorkyňa Tatra banky. 

Smolková radí, že vložiť peniaze do podielových fondov s vyšším potenciálom výnosu, by mali najmä skúsenejší klienti. 

Na druhej strane Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, tvrdí, že podielové fondy môže využiť široká škála klientov vrátane začiatočníkov. „ Pre investorov disponujúcich menším objemom dlhodobejšie voľných prostriedkov, ktorí nemajú veľký časový priestor alebo záujem venovať sa osobne svojim investíciám, je to vhodná voľba,“ dodáva.

Neprehliadnite:

Otvorený alebo uzatvorený podielový fond 

Výhodou otvoreného podielového fondu oproti uzatvorenému je možnosť kedykoľvek kúpiť a následne aj predať podielový list späť príslušnej správcovskej spoločnosti. Otvorený fond je teda likvidnejší. Uzatvorený má obmedzenú životnosť a vstúpiť sa do neho dá len počas upisovacieho obdobia. Predčasný výstup cez spätný predaj správcovi nie je pred expiráciou fondu možný. 

“Na druhej strane, vďaka tomu, že portfolio manažér uzatvoreného podielového fondu nemusí kalkulovať s rizikom redemácií od klientov, môže hypoteticky použiť agresívnejšiu stratégiu investovania bez nutnosti držať istý objem likvidných aktív. Môže to tak viesť k vyšším výnosom takéhoto fondu,” vysvetlil pred časom v našej poradni Stanislav Pánis, analytik J&T banky.

Aké sú ročné výnosy 

Na podielových fondoch môžete zarobiť viac, ale aj menej podľa vášho vzťahu k riziku. Výška výnosu závisí od typu fondu (peňažný, dlhopisový, akciový, zmiešaný, realitný). Podobne zisk či strata závisí od toho, ako sa darí danej ekonomike, v ktorej svoje peniaze investujete. Podľa odborníkov teoretický výnos môže byť od mínus sto percent až po zhodnotenie niekoľko stoviek percent. Táto situácia nastáva, pochopiteľne, veľmi ojedinelo.

Výhodou investície do podielových listov je aj jej flexibilita. Nemáte tam viazané peniaze, lebo podielový list sa môže kedykoľvek predať. Na to, aby ste neprerobili však musíte pravidelne sledovať vývoj trhu a rozhodnúť sa na predaj v správnom čase. 

“Často sa napríklad oplatí investovať v čase vrcholiacej paniky, keď sú ceny inštrumentov relatívne lacné a naopak, predávať po odznení neistoty a zlepšení makroekonomického prostredia,” tvrdí Pánis. Analytik však dodáva, že mnohí začínajúci investori to však robia často naopak, a preto nedosahujú uspokojivé výsledky. Preto radí nechať investovanie v rukách odborníkov.
Foto: BANKY.sk