Ako zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti? Vedomosť sa dá získať iba praxou

Autor: Katarína Macková
05.10.2017 (11:00)

Zadlženosť slovenských domácností stúpa, z čoho vyplýva pre finančnú stabilitu isté riziko. Čo je potrebné na to, aby sme sa naučili správne hospodáriť a aké chyby pri investíciách robíme?
Zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti je beh na dlhé trate a hneď v tomto bode treba povedať, že je nutné začať už u malých detí. Ako však na to? „Rodičia by mali svoje deti odmalička učiť, ako hospodáriť, najprv v malom – odmeňovať ich za splnené úlohy, za drobnú výpomoc, ale tiež viesť ich k tomu, ako tieto peniaze rozumne vynaložiť, alebo investovať,“ hovorí Róbert Kopál, riaditeľ Asociácie obchodníkov s cenných papierov. „Je dôležité uvedomiť si, že vedomosť sa dá získať iba aplikovaním informácie v praxi. Vedomosť je aplikovaná informácia.“

Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o hypotékach

Všeobecná, finančná a investičná gramotnosť na seba nadväzujú

Užitočné však môžu byť aj rozprávky – aj pomocou nich sa dajú deťom vštepovať základné princípy. „Pekným príkladom je napríklad rozprávka o troch grošoch. Deťom treba dávať dobrý príklad a nevynechávať ich pri svojich investičných rozhodnutiach, aby získali skúsenosť, čo ovplyvňuje ekonomický chod rodiny,vysvetľuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ Centrálneho depozitáru cenných papierov. Takisto by mala byť podľa neho do školských osnov zaradená finančná výchova. Tu je však potrebné vrátiť sa k samotným základom. „Keďže investičná gramotnosť je nadstavbou finančnej gramotnosti a tá je nadstavbou všeobecnej gramotnosti, je potrebné mať pevné základy. Ak majú naši študenti slabé výsledky v čítaní s porozumením, ťažko môžeme očakávať, že budú úspešní v získavaní vedomostí o finančnej, respektíve investičnej gramotnosti,“ hovorí Wiedermann.
 

Ako by mal začať investor-nováčik

Investori – nováčikovia by mali začať s jednoduchými nástrojmi, ako napríklad indexovými fondmi. „Treba niekam zainvestovať a potom sledovať, čo sa deje. Je tiež potrebné priebežne sledovať aj ďalšie investičné produkty a porovnávať ich,“ vysvetľuje Wiedermann. „Keď potom človek zistí, že to funguje a ako to funguje, získa aj viac sebadôvery a jeho kompetencia v oblasti investícii sa tým postupne zvyšuje,“ hovorí s tým, že je však málo ľudí, ktorí to robia prirodzene a naozaj nemožno čakať, že budeme mať 5 miliónov investorov. „Aj vo vyspelých spoločnostiach je to len cca do 20 % populácie, ktorá aktívne investuje a zhodnocuje svoje voľné prostriedky prostredníctvom investičných nástrojov na kapitálových trhoch.“

Neprehliadnite 

Akých chýb sa pri investovaní dopúšťame

Medzi bežné chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú, patrí napríklad to, že pri výbere finančných alebo investičných produktov nevyžadujú alternatívy.„Často si volia nevhodné produkty vzhľadom k ich potrebám a možnostiam,“ vraví Wiedermann s tým, že ďalším rozšíreným neduhom je snaha rýchlo zbohatnúť. „Väčšina z nás je takých, že keď máme možnosť zarobiť rýchlo, uprednostníme tú možnosť pred dlhodobými investíciami. Žijeme proste v takom nastavení, v takejto konzumnej spoločnosti,“ tvrdí s tým, že naivná dôvera v možnosť rýchlo zbohatnúť vedie ľudí k nerozvážnym investíciám cez nedôveryhodné subjekty a akceptácii neprimeranej miery rizika. „Keby mali ľudia viac vedomostí a skúseností, tak by aj nekalé praktiky ľahšie odhalili a potom by podvodníci mali oveľa menšie pole pôsobnosti.“ 

Nevýhodná je aj nezdravá opatrnosť

Na druhej strane sa však stretávame s nezdravou opatrnosťou, ktorá v konečnom dôsledku vedie k stratám na zisku. „V súčasnosti je v II. dôchodkovom pilieri vyše milióna obyvateľov. Väčšina z nich však má svoje úspory v konzervatívnom fonde, ktoré prinášajú len minimálne výnosy a sotva dokážu vytvoriť potrebnú finančnú rezervu,“ vysvetľuje Kopál. „Medzi ľuďmi sa udržiava všeobecné povedomie, že investičné produkty sú rizikové. V skutočnosti aj tie podliehajú viacstupňovej ochrane, takže sú často bezpečnejšie než iné finančné produkty, ktoré sú všeobecne považované za bezpečné.“
Foto: redakcia