Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
Je to pokus o spoločné riešenie problémov niektorých členských štátov eurozóny. Spoločná mena potrebuje nielen spoločnú zodpovednosť, ale aj spoločné riešenia. Takto sa dá sčasti vyhnúť chybným rozhodnutiam politikov v rámci eurozóny, ktoré môžu spôsobiť ešte väčšie problémy finančnému sektoru, ako už sú.